IMPEL Logo

Licitație pentru proiectul INPRI

25 Jul, 2022

Proiectul IMPEL - Inițiativa Națională de Evaluare Inter pares (INP) faza a IV-a are ca scop dezvoltarea capacității autonome de evaluare inter pares. Rezultatul strategic al activității este implementarea mai bună și omogenă a legislației de mediu la nivel național și regional, pe baza situației legislative și tehnice specifice fiecărei țări. Procesul INPRI permite identificarea punctelor slabe dintr-o rețea pe baza unei analize locale și permite identificarea soluțiilor care pot fi aplicate în întreaga rețea. În cadrul proiectului este necesar să se acorde sprijin de specialitate liderilor de proiect și echipei în domeniul specific al evaluărilor inter pares la nivel internațional.

.

În consecință, IMPEL, pentru necesitățile Proiectului NPRI Faza IV, este în căutarea unui furnizor de servicii.

.

Vă rugăm să consultați anunțul de servicii atașat pentru consultant în cadrul Proiectului IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Faza IV.

.

Limita a fost prelungită - Noua dată limită pentru depunerea candidaturilor este 8 septembrie 2022.

.

Anunț de servicii pentru consultant în cadrul proiectului IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) PHASE IV PROJECTTINVITATION TO TENDER

.

Subscribe to our newsletter