IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Apă și terenuri Instrumente și abordări transversale Protecția naturii Deșeuri și TFS Industrie și aer
  În curs de desfășurare Completat

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Remedierea apei și a terenurilor

  Tags: water

  2021

  În curs de desfășurare

  Gestionarea siturilor contaminate este un proces care are viteze diferite în statele membre. Acest lucru se datorează în parte diferențelor de legislație care ar însemna definiții diferite, cum ar fi, de exemplu, "situri potențial contaminate", "situri contaminate", "situri remediate". Din acest motiv, Comisia Europeană-JRC a lansat o inițiativă împreună cu rețeaua SEE-EIONET pentru a găsi definiții comune și un sondaj în SM în 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) care a avut ca rezultat definirea a 6 stări de situri.

  [Read more]
 • Provocarea punerii în aplicare 2021

  2021

  Completat

  IMPEL a efectuat câteva sondaje similare în ultimii ani, care au oferit numeroase informații utile. Cu toate acestea, situația s-a schimbat dramatic odată cu declararea unei urgențe climatice de către multe țări, cu o creștere uriașă a gradului de conștientizare cu privire la materialele plastice și cu declinul biodiversității la nivel mondial. Această situație a fost exacerbată în mod semnificativ de pandemia COVID-19 în curs de desfășurare, care a deraiat semnificativ programele de reglementare și care va afecta în cele din urmă bugetele sectorului public și finanțele celor care trebuie să respecte legislația de mediu. Această lucrare este necesară pentru a identifica și cuantifica pe deplin aceste provocări emergente și pentru a încerca să evidențieze oportunitățile și soluțiile pentru a sprijini comunitatea de reglementare. De asemenea, lucrările vor contribui în mod direct la crearea unui plan strategic multianual pentru perioada începând cu 2022.

  [Read more]
 • Programul umbrelă pentru situații de urgență privind schimbările climatice

  2021

  În curs de desfășurare

  Declararea unei urgențe climatice (precum și o conștientizare din ce în ce mai mare a impactului plasticului, a declinului biodiversității și, în prezent, a impactului unei pandemii globale și a unei potențiale redresări ecologice) au un impact profund asupra politicii, asupra modului în care reglementăm și asupra celor pe care îi reglementăm. Presiunile pentru a contribui la reducerea gazelor cu efect de seră, la reducerea emisiilor de carbon sau la sprijinirea redresării ecologice sunt din ce în ce mai mari, însă puține autorități de reglementare dispun de instrumentele corecte pentru a începe să abordeze aceste probleme. Acest program speră să abordeze aceste probleme prin conceperea de instrumente și abordări pe care autoritățile de reglementare le pot utiliza pentru a face față acestor provocări emergente. Se propune stabilirea unui program de lucru care să acopere perioada 2021-2024.

  [Read more]
 • Mini-conferința IMPEL privind asigurarea conformității

  2022

  Completat

  Cunoștințele privind punerea în aplicare cu succes a multor instrumente de aplicare a reglementărilor sunt adesea limitate în cadrul comunității de reglementare. Capacitatea de a prezenta aceste instrumente și abordări este necesară pentru a contribui la creșterea eficienței și eficacității organismelor de reglementare și, în cele din urmă, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului.

  [Read more]
 • Proiectul TFS Mare/Micșor TFS

  2021

  În curs de desfășurare

  De-a lungul mai multor ani și a mai multor proiecte IMPEL, inițiatorii proiectului au identificat faptul că mai mulți inspectori TFS au avut împreună mii de inspecții în domeniul TFS. Toate aceste inspecții s-au rezumat la o cunoaștere aprofundată a legislației legate de inspecțiile fizice ale transporturilor transfrontaliere de deșeuri. Cu toate acestea, în pofida mai multor modificări legislative și revizuiri ale legislației, lipsește încă o legătură între legiuitori și inspectorii de pe teren în ceea ce privește unele detalii din legislație. Aceste "detalii" ar putea fi cele în care există anumite intenții cu privire la legislație, dar din cauza deconectării datorate liniilor lungi de comunicare și a numeroaselor agenții între legislatorii de la nivelul UE și inspectorii TFS și a nivelului la care aceste "detalii" ar putea să nu fie aduse mai sus în prioritățile fiecărei națiuni față de comisie, deoarece acestea sunt doar "detalii".

  [Read more]
 • Combaterea forajelor și captărilor ilegale de ape subterane (TIGDA)

  2021

  În curs de desfășurare

  Apele subterane sunt și rămân o resursă valoroasă pentru mediu și pentru diferite activități umane. Presiunile de mediu și antropice asupra acestei resurse includ, printre altele: schimbările climatice (secetă, inundații etc.), (supra)captarea și poluarea (surse punctiforme și difuze). Reutilizarea apei, amortizarea apei și infiltrarea sunt câteva dintre măsurile posibile pentru a reduce necesarul de apă subterană proaspătă și pentru a reface stocarea acesteia. Cu toate acestea, forajele și captarea apelor subterane vor rămâne necesare în diferite scopuri. Lipsa apei subterane nu mai este o problemă exclusivă a țărilor aride sau mediteraneene. Perioadele recente de secetă prelungită au arătat în mod repetat și clar că rezervele de apă subterană trebuie gestionate cu atenție (atât captarea, cât și reîncărcarea) în toate statele membre și țările din Europa.

  [Read more]
 • BIOVAL - Calculul recuperării ecosistemelor

  2020

  În curs de desfășurare

  Există încă o lipsă de conștientizare a impactului criminalității împotriva faunei sălbatice asupra ecosistemelor și a speciilor protejate. Modul de calculare a acestor daune pentru a deveni un instrument util și fiabil în timpul urmăririi penale și în timpul proceselor este un subiect care trebuie explorat în continuare. Există deja câteva exemple bune. De exemplu, în Finlanda, procurorul este obligat să lucreze cu o "listă de prețuri" care calculează daunele aduse ecosistemelor și speciilor protejate. Aceasta variază de la încălcări mai mici până la infracțiuni împotriva faunei sălbatice în care sunt implicate specii pe cale de dispariție importante.

  [Read more]
 • Transectul transfrontalier marin al Europei

  2020

  În curs de desfășurare

  Timp de mulți ani, mai multe organisme de cercetare au lucrat la monitorizarea cetaceelor folosind nave mari și feriboturi ca platformă de observații. Cele două rețele europene principale sunt rețeaua FLT MED NETWORK, condusă de ISPRA, și rețeaua Atlantic Network, condusă de ORCA (care publică anual "starea cetaceelor europene"). Rețelele sunt în curs de extindere și pentru țările din sudul regiunii mediteraneene (cum ar fi Tunisia și Maroc). Există o nevoie stringentă ca toți șefii de echipă ai diferitelor organisme de cercetare să se întâlnească și să consolideze colaborarea, cele mai bune practici și îmbunătățirea cercetării comune și a protocolului de monitorizare comună, precum și extinderea acoperirii studiilor.

  [Read more]
 • Colaborarea strategică în rețea

  2020

  În curs de desfășurare

  O mare parte din activitatea grupului IMPEL "Deșeuri și SFS" se concentrează asupra respectării normelor privind circulația transfrontalieră a deșeurilor. Deoarece un volum mare de transporturi de deșeuri este destinat unor țări din afara Europei, este important să existe contacte bune cu autoritățile din aceste țări de destinație. Majoritatea membrilor IMPEL au contacte minime cu aceste țări îndepărtate. Daunele aduse mediului, cum ar fi depozitarea deșeurilor electronice în Africa și a deșeurilor de plastic în Asia, sunt, din păcate, destul de frecvente și observăm un număr mare de cazuri de trafic ilicit structural. Piața este dinamică și, ca urmare a evoluțiilor politice recente, cum ar fi interdicția de import din China, iar autoritățile europene se străduiesc să țină pasul cu situația din practică. În aceste cazuri, colaborarea internațională este esențială.

  [Read more]
 • Inversarea tendinței de poluare a apelor subterane

  2020

  În curs de desfășurare

  Art. 4 din Directiva-cadru privind apa (DCA) obligă statele membre, printre altele, să protejeze, să amelioreze și să refacă toate corpurile de apă subterană în vederea atingerii unei stări bune a apelor subterane până în decembrie 2015 și să pună în aplicare măsurile necesare pentru a inversa orice tendință semnificativă și susținută de creștere a concentrației de poluanți. Cu toate acestea, în realitate, 25 % din corpurile de apă subterană din UE (și, de exemplu, 36 % în Germania) se aflau într-o stare chimică proastă în 2015, în principal din cauza poluării cu nitrați și pesticide provenite din agricultură. În plus, conform unui raport al AEM din 2018, suprafața totală a corpurilor de apă subterană cu o tendință identificată de creștere a poluării este încă aproape dublă față de suprafața cu o inversare a tendinței (9,9 % față de 5,9 % din suprafață).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter