IMPEL Logo

Evaluarea comparativă a parametrilor de calitate pentru inspectoratele de mediu

2005

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Proiectul a avut ca scop identificarea și definirea unor parametri de calitate clari, transparenți și comparabili pentru inspectoratele de mediu, oferind astfel inspectoratelor posibilitatea de a se compara și de a învăța unele de la altele. Mai mult, proiectul a discutat modul în care parametrii de calitate considerați adecvați pot fi utilizați și exploatați.

.

Number: 2005/09 – Status: Completat – Period: 2005 – Topic: Instrumente și abordări transversale - Tags:

Subscribe to our newsletter