IMPEL Logo

Cum să faceți ceea ce trebuie pentru inspecțiile transporturilor de deșeuri

2011 - 2012

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

Acest proiect IMPEL explorează utilitatea metodologiei Doing the Right Thing (DTRT) pentru inspecțiile privind transportul deșeurilor. Scopul este de a dezvolta un instrument practic, bazat pe Ghidul DTRT, care poate contribui la îmbunătățirea organizării inspecțiilor transporturilor de deșeuri de către autoritățile competente din țările membre IMPEL. Trei autorități competente din diferite țări membre IMPEL vor aplica fiecare manualul de orientare DTRT privind inspecțiile transporturilor de deșeuri și vor testa modul în care DTRT poate sprijini organizarea acestor inspecții. Prin organizare se înțeleg toate etapele de planificare, executare și evaluare a inspecțiilor, așa cum sunt descrise în ciclul de inspecție de mediu DTRT. Testele vor fi stabilite ținând cont de constatările și recomandările studiului privind cerințele specifice de inspecție pentru transporturile de deșeuri. Rezultatele etapei de testare vor fi discutate și utilizate pentru a dezvolta un instrument de îndrumare bazat pe Ghidul DTRT, care este adecvat pentru domeniul specific de organizare a inspecțiilor pentru transporturile de deșeuri.

File/informații conexe

 

.

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Completat – Period: 2011 - 2012 – Topic: Deșeuri și TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter