IMPEL Logo

Experiența derogărilor de la IED BAT-AEL's

2014 - 2016

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

Articolul 15 alineatele (4) și (5) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) permite membrilor IMPEL să stabilească faptul că, în anumite circumstanțe, o valoare limită de emisie (VLE) mai puțin strictă decât BAT-AEL poate fi stabilită într-o autorizație.Statele membre își elaborează propriile propuneri de punere în aplicare, care vor fi revizuite ulterior de Comisie. Comisia nu a publicat orientări cu privire la modul în care ar trebui să se realizeze această determinare. Acest lucru ar putea duce la interpretări diferite între țările membre IMPEL. Acest proiect va avea ca scop identificarea bunelor practici și va ajuta autoritățile de reglementare din cadrul IMPEL să dezvolte o abordare mai coerentă a derogărilor IED.

Faza I: Schimbul de proiecte de propuneri între statele membre pentru punerea în aplicare a derogărilor de la BAT-AEL în temeiul articolului 15 alineatele (4) și (5) din IED

În octombrie 2013, Rețeaua europeană a Grupului de interes pentru o mai bună legiferare a șefilor agențiilor de protecție a mediului s-a întâlnit cu reprezentanți de rang înalt din cadrul rețelei IMPEL. Unul dintre punctele discutate a fost un mic sondaj realizat în cadrul rețelei IMPEL cu privire la modul în care derogările în temeiul articolului 15 din IED ar putea fi utilizate în diferite state membre.
Rezultatele sondajului au sugerat că ar putea fi util să:

  • lucrăm împreună pentru a înțelege mai bine baza pe care s-ar justifica o derogare, în special în ceea ce privește costurile disproporționate
  • pentru a împărtăși și, eventual, a dezvolta instrumente sau abordări comune

Faza I se bazează pe această activitate și a reunit autoritățile competente IMPEL pentru a:

  • Să împărtășească modul în care pot fi utilizate dispozițiile de derogare de la articolul 15 alineatele (4) și (5);
  • Să împărtășească orice metodologii în curs de elaborare pentru aplicarea articolului 15 alineatele (4) și (5);
  • Să faciliteze oportunități pentru autoritățile competente de a colabora și de a face schimb de bune practici

Faza II: Experiența privind derogările de la IED BAT-AEL

Acest proiect va:

  • organiza un atelier de lucru pentru a face schimb de bune practici în determinarea cererilor de derogare de la IED de la BAT-AEL
  • Ajuta autoritățile de reglementare în determinarea cererilor de derogare pentru celelalte sectoare industriale care au publicat concluzii BAT: Producția de clor-alcali, fabricarea cimentului, a varului și a oxidului de magneziu, industria celulozei și a hârtiei, fabricarea de celuloză și carton, tăbăcirea pieilor și a pieilor și
    Refinația de petrol și gaze minerale.
  • Asistați autoritățile de reglementare și Comisia în elaborarea BAT-AELS pentru celelalte sectoare care nu au publicat încă concluzii BAT.

File/informații conexe

 

 

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Completat – Period: 2014 - 2016 – Topic: Industrie și aer - Tags:

Subscribe to our newsletter