IMPEL Logo

Colaborarea IMPEL - Asia

2011 - 2013

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Membrii Comitetului director al IMPEL TFS participă anual la atelierele de lucru ale Rețelei asiatice pentru prevenirea circulației transfrontaliere ilegale a deșeurilor periculoase și ale Rețelei regionale de aplicare a legii pentru substanțe chimice și deșeuri (REN).

Subiectele atelierelor de lucru se referă în mod normal la deșeurile electronice și ESM, actualizări naționale privind activitățile de aplicare a legii cu regulamentele recent introduse și recent modificate privind deșeurile periculoase, statisticile privind mișcările transfrontaliere, cazurile ilegale, precum și politicile relevante privind reciclarea și ESM a deșeurilor periculoase. De asemenea, sunt discutate dificultățile cu care se confruntă țările în ceea ce privește preluarea transporturilor transfrontaliere ilegale detectate.

.

IMPEL joacă un rol important în ceea ce privește discuția privind modul de îmbunătățire a colaborării dintre rețele și a oferit participanților o prezentare despre utilizarea și beneficiile Basecamp și despre procedurile de verificare și comunicare stabilite recent. Unele țări, precum Indonezia și Singapore, și-au exprimat interesul de a se implica într-un proiect comun privind verificările. S-a hotărât ca la următorul atelier de lucru problema preluării să fie un efort comun.

.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Completat – Period: 2011 - 2013 – Topic: Deșeuri și TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter