IMPEL Logo

Punerea în aplicare și asigurarea respectării Regulamentului UE privind lemnul

2015 - 2015

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Situația punerii în aplicare a Regulamentului UE privind lemnul este în continuare nesatisfăcătoare, după cum o demonstrează cele mai recente anchete efectuate de Comisie. Rezultatul sondajelor este susținut de analize paralele ale organizațiilor neguvernamentale (de exemplu, barometrul WWF 2014, ClientEarth, Greenpeace). Absența unei puneri în aplicare și a unei aplicări eficace și uniforme a Regulamentului UE privind lemnul este îngrijorătoare, deoarece poate pune în pericol instrumentul și poate avea un impact negativ asupra întregului Plan de acțiune FLEGT.

Un instrument principal pentru realizarea unei puneri în aplicare și a unei aplicări eficace a regulamentului este reprezentat de controalele efectuate de autoritățile competente din statele membre asupra operatorilor. Controalele trebuie să fie efectuate în conformitate cu planuri revizuite periodic, urmând o abordare bazată pe riscuri, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2) din EUTR. Controalele pot fi efectuate și atunci când o autoritate competentă este în posesia unor informații relevante, inclusiv pe baza unor preocupări justificate furnizate de părți terțe. Verificările pot necesita colaborarea cu alte autorități, cum ar fi autoritățile vamale și organismele de aplicare a legii, cum ar fi parchetul și poliția.

Pentru a asigura o punere în aplicare uniformă și eficace a Regulamentului UE privind lemnul în întreaga UE, este necesar să se colecteze și să se compare bunele practici în elaborarea planurilor de inspecție bazate pe riscuri, colaborarea cu alte autorități și organisme de aplicare a legii și tratarea preocupărilor întemeiate furnizate de terți.

.

Acest proiect urmărește să dezvolte următoarele:

.

  • Studii de caz privind planurile de inspecție pe care le-au stabilit autoritățile competente din fiecare stat membru;
  • .
  • Studiu de caz privind modul de tratare a preocupărilor întemeiate furnizate de părți terțe;
  • .
  • Vedere generală privind cantitatea și calitatea inspecțiilor.
  • .

 

Number: 2015/15 – Status: Completat – Period: 2015 - 2015 – Topic: Protecția naturii - Tags:

Subscribe to our newsletter