IMPEL Logo

Provocarea punerii în aplicare - Integrarea rezultatelor în programul de lucru al IMPEL.

2015 - 2017

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

IMPEL a realizat recent un studiu - "Provocări în punerea în aplicare practică a legislației de mediu a UE și modul în care IMPEL ar putea contribui la depășirea acestora" - care a implicat un sondaj prin chestionar și o cercetare pe bază de documente pentru a identifica principalele provocări de punere în aplicare cu care se confruntă autoritățile de mediu din țările sale membre. Acest studiu a furnizat informații foarte utile pentru a contribui la concentrarea programelor de lucru ale IMPEL pentru viitor.

În prezent, sunt necesare lucrări suplimentare pentru a detalia natura mai detaliată a provocărilor de punere în aplicare care au fost identificate și pentru a investiga aspecte și teme transversale. Acest lucru va oferi o contribuție valoroasă pentru a ajuta la identificarea priorităților specifice pentru cele 5 echipe de experți ale IMPEL și pentru a contura strategia multianuală a IMPEL pentru viitor.

Această activitate ajută, de asemenea, la identificarea oportunităților provizorii de îmbunătățire a metodologiei de sondaj și va servi ca o contribuție importantă la un proiect specific pe această temă care va fi realizat ulterior. Metodologia va ajuta țările și organizațiile să recunoască tendințele și evoluțiile în ceea ce privește barierele împotriva punerii în aplicare în statele membre.

Acest proiect a urmărit să realizeze următoarele:
1. O mai bună înțelegere a legăturilor dintre provocările legate de punerea în aplicare și temele și problemele transversale.
2. O mai mare claritate cu privire la cauzele care stau la baza problemelor de punere în aplicare și la locul în care acestea apar, precum și la modul în care IMPEL le poate aborda prin intermediul proiectelor și activităților din programul său de lucru.
3. Un program de lucru mai bine prioritizat și mai bine orientat pentru anii viitori, cu beneficii mai mari pentru membrii IMPEL care participă la program.
4. Identificarea oportunităților provizorii de îmbunătățire a metodologiei de sondaj.

Faza II

A fost executat un studiu de monitorizare, deoarece a fost nevoie de lucrări suplimentare pentru a detalia natura mai detaliată a provocărilor legate de implementare care au fost identificate și pentru a investiga aspecte și teme transversale. Acest lucru ar oferi o contribuție valoroasă pentru a ajuta la identificarea priorităților specifice pentru cele 5 echipe de experți ale IMPEL și pentru a contura strategia multianuală a IMPEL pentru viitor.

Această activitate a contribuit, de asemenea, la identificarea unor oportunități provizorii de îmbunătățire a metodologiei de sondaj și va servi drept o contribuție importantă într-un proiect specific pe această temă, care va fi realizat ulterior

Follow-up (2017)

Au avut loc numeroase discuții cu privire la provocările legate de punerea în aplicare a legislației UE în materie de mediu la nivel european și la nivelul statelor membre. Cel de-al 7-lea PAE a evidențiat acest aspect ca fiind unul dintre aspectele-cheie care trebuie îmbunătățite în întreaga Europă. În prezent, Comisia Europeană a elaborat "analize individuale ale punerii în aplicare a legislației de mediu" pentru fiecare stat membru, în care sunt trasate punctele forte și punctele slabe ale punerii în aplicare a legislației de mediu la nivel național și regional. Sondajul planificat ca instrument de bază pentru acest proiect poate fi, de asemenea, utilizat de statele membre interesate pentru a verifica faptele, motivele și posibilele remedii pentru lacunele identificate în EIR-ul său și poate oferi informații suplimentare utile pentru dialogurile naționale sau regionale în acest context.

IMPEL va obține informații suplimentare cu privire la locul și modul în care își poate concentra cel mai bine eforturile pentru a contribui la îmbunătățirea implementării. Prin repetarea sondajului privind lacunele de punere în aplicare și posibilele remedii din 2014, acest proiect poate, de asemenea, să adune informații privind tendințele și evoluțiile, contribuind ca atare la baza de date pentru factorii de decizie politică.

Scopul este de a identifica provocările de punere în aplicare cu care se confruntă membrii IMPEL în 2017 și de a le compara cu informațiile colectate în 2014. Administrațiile și statele membre care aplică chestionarul ar trebui să obțină o imagine de ansamblu asupra provocărilor de punere în aplicare individuale și să colecteze idei și puncte de vedere cu privire la posibilele remedii. IMPEL ar trebui să utilizeze datele și compararea acestora cu cele din 2014 pentru a ajusta concentrarea programului său de lucru asupra problemelor-cheie, a identifica tendințele și evoluțiile și a sprijini proliferarea celor mai bune remedii împotriva acelor provocări pe care rețeaua le poate influența.

File/informații conexe

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Completat – Period: 2015 - 2017 – Topic: Instrumente și abordări transversale - Tags:

Subscribe to our newsletter