IMPEL Logo

Criterii minime de inspecție: Planificare și raportare

1998 - 1999

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Context

.

IMPEL a finalizat seria de ghiduri privind Criteriile minime pentru inspecții, care au stat la baza regulamentului RMCEI, și a publicat o Carte de referință pentru inspecția de mediu. Ghidul include următoarele documente:

.

  • Principii generale (noiembrie 1997)
  • .
  • Frecvența inspecțiilor (dec 1998)
  • .
  • Autosupravegherea operatorului (dec 1998)
  • .
  • Planificarea și raportarea inspecțiilor (iunie 1999)
  • .

Descrierea proiectului

Autoritățile de inspecție ar trebui să pregătească planuri pentru programele de inspecție. Acestea ar trebui să încorporeze obiectivele relevante ale autorității respective și să ia în considerare mai multe elemente-cheie, cum ar fi industriile care urmează să fie inspectate, resursele disponibile, timpul disponibil pentru inspecții, frecvența inspecțiilor de rutină, inspecțiile reactive și stabilirea priorităților.

.

Autoritățile de inspecție ar trebui, de asemenea, să pregătească rapoarte privind programele de inspecție pentru unul sau mai multe grupuri țintă, cum ar fi publicul sau legiuitorul (pentru feedback la legislație). Sunt prevăzute mai multe obiective ale unor astfel de rapoarte, care vor varia în funcție de țintă. Sunt propuse elemente-cheie ale rapoartelor, cum ar fi numărul de inspecții efectuate, nivelul de conformitate și nivelul de succes în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor din plan.

.

O bună practică ar fi punerea la dispoziția publicului a planurilor și rapoartelor. Se avansează propuneri privind accesibilitatea și diseminarea planurilor și rapoartelor.

.

Number: 1999/03 – Status: Completat – Period: 1998 - 1999 – Topic: Instrumente și abordări transversale - Tags:

Subscribe to our newsletter