IMPEL Logo

Autorizarea în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva Habitate

2016 - 2018

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

Directivele "Păsări" și "Habitate" sunt esențiale pentru atingerea obiectivului UE 2020 de stopare și inversare a pierderii biodiversității, aprobat de șefii de stat și de guvern. Comisia a adoptat o strategie ambițioasă pentru atingerea acestui obiectiv, care cuprinde șase obiective. Ținta 1 a acestei strategii se concentrează pe "punerea în aplicare integrală a legislației UE privind natura pentru a proteja" biodiversitatea și necesită o îmbunătățire semnificativă a stării de conservare.

În 2012 - 2014, Comisia a realizat "Studiul privind evaluarea și îmbunătățirea procedurii de autorizare în temeiul articolului 6 alineatul (3) pentru siturile Natura 2000". Numai autoritățile din domeniul naturii au fost implicate în acesta. În practică, a fost aplicată o mare varietate de abordări diferite. În total, s-a constatat că procedura de autorizare în temeiul articolului 6.3 funcționează bine. Cu toate acestea, unele țări/regiuni au raportat că există încă o lipsă generală de înțelegere sau de dorință de a accepta procedura prevăzută la articolul 6.3 în rândul anumitor autorități și/sau sectoare. Mai multe țări au raportat că există încă o nevoie reală de a stabili un cadru mai sistematic și mai coerent pentru evaluare, de a oferi formare profesională și de a oferi orientări adaptate la nivel local.

Cariera și mineritul în carieră (2016-2017)

Obiectivul principal al acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea continuă a capacității în cadrul IMPEL și de a aduna forțele și de a face schimb de experiență între statele membre pentru a asigura punerea în aplicare și respectarea corespunzătoare a directivelor privind natura la nivel național, de a promova conservarea naturii și de a explora punerea în aplicare și respectarea articolului 6 alineatul (3) din Directiva HD privind sectorul extracției de minerale neenergetice, mai precis carierele și mineritul în carieră, prin furnizarea de:

  1. O evaluare a aplicabilității Documentului de orientare al UE "Extracția de minerale neenergetice
    și Natura 2000", pe tema carierelor și a exploatării miniere în aer liber (pentru producția de pietre, nisip
    (gropi), cretă, pietriș și alte produse pentru construcții civile, industrie etc.); și
  2. Să exploreze, să analizeze și să raporteze practicile, cu exemple concrete, ale statelor membre privind aplicarea art
    6(3) din DH referitor la acest sector.

În 2017, proiectul continuă să contribuie la dezvoltarea capacității în cadrul IMPEL și la reunirea forțelor și schimbul de experiență între statele membre pentru a asigura implementarea și aplicarea corespunzătoare a directivelor privind natura, pentru a promova conservarea naturii.

Pentru a atinge un astfel de obiectiv, proiectul din 2017 își propune să exploreze punerea în aplicare și aplicarea articolului 6 alineatul (3) din Directiva HD privind sectorul extracției de minerale neenergetice, mai precis carierele și mineritul în carieră, prin furnizarea de:
a) Elaborarea unui document de orientare privind inspecția carierelor și a mineritului în carieră cu situri situate în interiorul sau în apropierea siturilor Natura 2000
b) Stabilirea unei foi de parcurs pentru dezvoltarea unui instrument de planificare privind inspecția siturilor naturale protejate (inclusiv opțiunea de a utiliza instrumentul IRAM-Tool).

 

File/informații conexe

 

.

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Completat – Period: 2016 - 2018 – Topic: Protecția naturii - Tags:

Subscribe to our newsletter