IMPEL Logo

Raportarea către public

2008 - 2009

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Obiectivul proiectului a fost acela de a identifica ce informații de bază privind inspecțiile de mediu efectuate ar trebui furnizate publicului și cum pot fi furnizate cel mai bine aceste informații, în special prin mijloace electronice (internet), și de a oferi recomandări. Proiectul a reușit să afle ce informații sunt puse la dispoziția publicului și în ce formă sunt disponibile.

.

Number: 2008/04 – Status: Completat – Period: 2008 - 2009 – Topic: Instrumente și abordări transversale - Tags:

Subscribe to our newsletter