IMPEL Logo

Conferința privind solul

2015 - 2015

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

IMPEL organizează Conferința Soil 2015, cu scopul de a face schimb de experiență și de a sprijini implementarea celor mai bune practici privind protecția solului în rândul practicienilor la nivelul UE. Contextul este “Anul Internațional al Solurilor (AIS)”, declarat de Organizația Națiunilor Unite pentru acest an și, în general, oportunitatea de a dezvolta la nivelul inițiativelor de conștientizare privind protecția acestui compartiment vital al mediului.

.

Principalele subiecte care vor fi luate în considerare în cadrul conferințelor sunt:

Subiecte de interes pentru toți cei care vor participa la conferințe: Protecția solului și industria, Agricultura, Managementul terenurilor, Valorificarea riscurilor naturale, Silvicultura, Biodiversitatea și ecosistemele, Colectarea și gestionarea informațiilor despre sol.

.

Conferința are ca scop reunirea experiențelor, a abordării de reglementare, a problemelor și soluțiilor pentru a face față numeroaselor provocări din acest domeniu; această necesitate a fost subliniată și de recentul studiu IMPEL Implementation Challenge. Conferința va alimenta discuțiile pentru stabilirea priorităților și proiectelor pe teme legate de sol în cadrul programelor IMPEL.

.

Conferința va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2015 la Expo din Milano, Italia

>.

 

Number: 2015/10 – Status: Completat – Period: 2015 - 2015 – Topic: Apă și terenuri - Tags:

Subscribe to our newsletter