IMPEL Logo

SPIDER WEB: Proiect strategic pentru creșterea gradului de detectare și de combatere a infracțiunilor împotriva mediului în Balcanii de Vest

2018 - 2019

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

SPIDER WEB este finanțat în comun de către Uniunea Europeană și Republica Federală Germania pe baza unui acord de grant cu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) în cadrul proiectului IPA/2017 Countering Serious Crime in the Western Balkans.

Pentru o referință ușoară, vă rugăm să consultați mai jos actualizările SPIDER WEB:

1. Context

Lupta împotriva infracțiunilor grave și a criminalității organizate (SOC), inclusiv combaterea infracțiunilor de mediu reglementate în legislația și acordurile UE și internaționale, cum ar fi uciderea, distrugerea, deținerea sau comercializarea de exemplare din specii protejate de faună (în special păsări) sau floră sălbatică, tăierea ilegală a pădurilor/reglementarea lemnului sau colectarea, transportul, recuperarea sau eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor (periculoase), reprezintă provocări cheie nu numai, ci mai ales în Europa de Sud-Est (ESE), din cauza slabei conștientizări în materie de mediu, a situației datelor și a resurselor financiare și umane. În prezent, aceste infracțiuni nu sunt încă considerate o prioritate suficient de mare, deși impactul lor asupra sănătății umane, a ecosistemelor și a mediului este semnificativ.

Clanțurile de conformitate (autorii, inspectorii, poliția, procurorii și sistemul judiciar) sunt la fel de puternice ca și cea mai slabă verigă. Organismele de audit, precum și agențiile vamale sunt, de asemenea, actori-cheie în determinarea forței acestui lanț de conformitate.

Sunt necesare măsuri de sensibilizare, măsuri specifice de consolidare a capacităților privind infracțiunile împotriva mediului și colaborare pentru a sprijini diferiții actori din lanțul de conformitate din Europa de Sud-Est pentru a crește profilul și nivelul de prioritate al infracțiunilor împotriva mediului în regiune. Procesul de aderare la UE oferă o oportunitate de a conecta actorii din Europa de Sud-Est la rețelele UE conexe pentru un parteneriat durabil și schimburi continue la nivel individual și organizațional.

2. Obiectiv

Obiectivul general al SPIDER WEB este de a crește gradul de conștientizare și setul de competențe al tuturor actorilor din lanțul de aplicare a legislației de mediu pentru a întrerupe și urmări cu succes comportamentele ilegale și pentru a limita impactul negativ al acestor comportamente asupra sănătății umane și a mediului.

3. Domeniu de aplicare

Domeniul geografic de activitate se va concentra inițial asupra celor 6 țări țintă:

 • Albania
 • Bosnia și Herțegovina
 • Macedonia de Nord
 • Kosovo*
 • Muntenegru
 • Serbia

Cu toate acestea, rezultatele și rezultatele livrabile ale SPIDER WEB vor fi puse la dispoziția tuturor organizațiilor membre IMPEL pentru utilizare și aplicare.

Accentul general va fi pus pe problemele de mediu, însă au fost prioritizate următoarele două subiecte:

 1. Protecția naturii; inclusiv comerțul cu animale sălbatice reglementat de Directiva privind habitatele și păsările și exploatarea forestieră, astfel cum este reglementată de Regulamentul UE privind lemnul.
 2. Gestiunea deșeurilor; acoperind toate aspectele din lanț, de la punctul de generare la transport și tratare, reglementate de directivele și regulamentele UE privind deșeurile (inclusiv Directiva-cadru privind deșeurile, Lista europeană a deșeurilor, Regulamentul privind transportul deșeurilor și legile specifice privind fluxurile de deșeuri).

4. Metodologie

  1. Abordarea va consta în primul rând în evaluarea situației de referință din cele 6 țări țintă cu privire la situația actuală și la posibilele lacune în ceea ce privește punerea în aplicare practică și asigurarea respectării dispozițiilor menționate mai sus, precum și în realizarea unei evaluări a nevoilor de formare în rândul tuturor autorităților implicate. Pe baza acestor rezultate, vor fi elaborate programe de formare pentru a sprijini activitățile operaționale și capacitățile autorităților implicate în întregul lanț de aplicare a legii. Dar, de asemenea, pentru a facilita crearea de rețele operaționale și pentru a sprijini adoptarea unor strategii de urmărire penală mai eficiente și mai armonizate.
  2. Activitatea principală a SPIDER WEB va implica elaborarea de materiale de formare (în urma identificării nevoilor de formare), furnizarea de formare și elaborarea unui manual de formare. Manualul de formare va avea secțiuni pentru poliție, procurori și judecători și, dacă este posibil, pentru organizațiile societății civile. Elaborarea materialelor de formare va implica pregătirea de prezentări, instrumente, exerciții, pauze, studii de caz și îndrumări pentru a fi utilizate de diferitele grupuri de participanți (autori de autorizații, inspectori, poliție, procurori și judecători) în cadrul atelierelor de formare.
  3. O conferință finală va oferi unei serii de participanți posibilitatea de a se reuni pentru a discuta despre lanțul de conformitate în ansamblu. Dacă este fezabil, vor fi convocate mai multe sesiuni de discuții / mini-atelier pe teme cheie înainte ca o ședință plenară să închidă în mod oficial SPIDER WEB. În urma conferinței, va fi elaborat și distribuit în format electronic un raport final cu recomandări adaptate pentru fiecare dintre cele șase țări.

  Deliverables and Output:


  • Studiu de bază și raport
  • Evaluarea nevoilor de formare (TNA) și raport
  • Elaborarea formării
  • Divulgarea formării
  • Diseminarea manualului de formare
  • Conferința
  • Raportul final
  • Diseminarea instrumentelor, informațiilor, celor mai bune practici

  5. Echipa

  Echipa SPIDER WEB este formată din următoarele persoane:

  IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

   

   

   

   

Number: NA – Status: Completat – Period: 2018 - 2019 – Topic: Deșeuri și TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter