IMPEL Logo

Sprijinirea implementării IED

2015

În curs de desfășurare

Descrierea și obiectivele proiectului

Proiectul vizează schimbul de cunoștințe și bune practici între profesioniștii din domeniul reglementării și elaborarea de ghiduri și materiale de formare pentru a sprijini implementarea eficientă a Directivei privind emisiile industriale (IED). Rezultatele specifice ale proiectului pe parcursul următorilor patru ani (2021-2024) vor fi:

 • O mai bună înțelegere a problemelor nerezolvate în ceea ce privește punerea în aplicare a IED cu care se confruntă practicienii din domeniul reglementării, astfel încât activitatea proiectului să poată stabili priorități și să se concentreze asupra contribuției la rezolvarea acestor probleme.
 • Sprijinirea aplicării abordărilor bazate pe risc la planificarea și executarea intervențiilor de reglementare, astfel încât resursele limitate ale autorităților de mediu să poată fi aplicate mai eficient pentru a viza instalațiile și activitățile care au cel mai mare impact asupra oamenilor și mediului și pentru a ajuta la rezolvarea celor mai grave cazuri de nerespectare a IED.
 • O mai bună înțelegere a eficienței și eficacității inspecțiilor de mediu de rutină și non-rutiniere și, dacă este necesar, a măsurilor de aplicare a legii în promovarea conformității și în realizarea cerințelor IED.
 • Identificarea instrumentelor din cadrul IED care pot contribui la obiectivul general de realizare a unei economii circulare în Europa și schimbul de bune practici privind modul în care acestea sunt puse în aplicare.
 • Sprijinirea obiectivelor politice și a acțiunilor din cadrul Dealului verde european prin evaluarea modului în care punerea în aplicare a IED ar putea fi aplicată mai eficient pentru a îmbunătăți eficiența energetică, a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, a promova o utilizare mai eficientă a resurselor și a răspunde la impactul schimbărilor climatice.
 • Reglementarea mai eficientă a problemelor de deranjament public cauzate de industrie, inclusiv mirosurile, zgomotul și gunoiul, prin investigarea tipurilor și surselor de conflicte și plângeri și a modului în care sunt utilizate diferite abordări pentru a le aborda și a le rezolva.
 • Aplicarea îmbunătățită a BAT în domeniul autorizării de mediu prin concentrarea asupra unei serii de aspecte tehnice specifice, prin identificarea și promovarea bunelor practici și prin elaborarea de sfaturi și orientări.
 • Verificarea mai solidă a automonitorizării și a raportării din partea titularilor de obligații prin schimbul și identificarea bunelor practici între organizațiile de reglementare pentru a îmbunătăți calitatea și fiabilitatea datelor de automonitorizare.
 • Calitatea îmbunătățită a documentelor BREF prin asigurarea faptului că cunoștințele și experiența practicienilor din domeniul reglementării sunt reintroduse în ciclul de examinare și revizuire a documentelor BREF.
 • O mai bună înțelegere a surselor și a contribuției poluanților specifici din sectoarele industriale și a modului în care ar putea fi îmbunătățită punerea în aplicare a legislației de mediu existente, inclusiv a Directivei IED și a Directivei privind calitatea aerului, pentru a reglementa și a reduce poluarea atmosferică și pentru a atinge standardele relevante de calitate a aerului înconjurător.
 • Soluții practice pentru punerea în aplicare a concluziilor BAT în sectorul incinerării deșeurilor, pentru a contribui la realizarea unor condiții de concurență mai echitabile în întreaga Europă.

File/informații conexe

 

 

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: În curs de desfășurare – Period: 2015 – Topic: Industrie și aer - Tags:

Subscribe to our newsletter