IMPEL Logo

Sprijinirea punerii în aplicare a metodei integrate de evaluare a riscurilor (IRAM)

2014 - 2014

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

La 6 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Directiva privind emisiile industriale (IED), iar dispozițiile sale enumerate la articolul 80 alineatul (1) trebuiau transpuse în legislația națională în termen de doi ani. IED stabilește noi cerințe privind inspecția instalațiilor industriale, astfel cum sunt descrise la articolul 23 din directivă. Obligațiile privind inspecțiile de rutină în domeniul mediului constituie o nouă provocare pentru statele membre ale UE. IMPEL a dezvoltat deja o metodă integrată de evaluare a riscurilor (IRAM) în cadrul proiectului IMPEL easyTools, ca instrument pentru a ajuta statele membre să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 23 din IED. Elaborarea unei metode integrate de evaluare a riscurilor (IRAM) și a instrumentului informatic aferent a făcut clar faptul că un instrument de evaluare a riscurilor ar trebui să fie utilizat nu numai pentru inspecțiile IED, ci și pentru inspecțiile în temeiul Directivei Seveso și al RMCEI.

În consecință, au fost identificate două obiective principale:

.

  1.  Facilitarea în statele membre a punerii în aplicare a IRAM pentru diferite tipuri de inspecții și sarcini conexe, astfel cum sunt descrise în legislația europeană în vigoare sau în curs de desfășurare;
  2. .
  3.  Asigurarea faptului că regulile de realizare a inspecțiilor de mediu sunt aplicate în mod egal în statele membre, pentru a realiza condițiile de concurență echitabile promovate de Consiliul UE în 7° PAE și pentru a fi implementate cu noile reglementări europene.
  4. .
.

 

Number: 2014/11 – Status: Completat – Period: 2014 - 2014 – Topic: Industrie și aer - Tags:

Subscribe to our newsletter