IMPEL Logo

Proiectul TFS Seaport I-II

2003 - 2006

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

Obiectivul acestor proiecte a fost îmbunătățirea aplicării la nivel european a reglementărilor privind transportul deșeurilor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul UE nr. 259/93 și în Convenția de la Basel, prin îmbunătățirea cooperării între autoritățile de aplicare a legii.

Proiectele au identificat mai multe niveluri de îmbunătățire. În cea de-a doua fază a fost formată și extinsă o rețea de autorități de aplicare a legii în porturile participante. Această rețea este utilizată pentru a face schimb de informații cu privire la încălcările regulamentului, diferențele de interpretare și cunoștințele în materie de aplicare. Mai important, rețeaua a fost utilizată pentru a planifica activități comune de aplicare efectivă a legii. Au fost elaborate și utilizate metode standard de aplicare a legii, au fost stabilite priorități comune și au fost realizate acțiuni comune. Astfel, proiectul a adus o contribuție importantă atât la integritatea pieței interne (a deșeurilor), cât și la obiectivele de mediu care stau la baza reglementării europene privind transportul deșeurilor. Un al doilea proiect va urma în viitorul apropiat, pe baza experienței dobândite în cadrul primului proiect și a unui număr mai mare de porturi participante.

File/informații conexe

Seaport I:

Seaport II:

.

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Completat – Period: 2003 - 2006 – Topic: Deșeuri și TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter