IMPEL Logo

Tranziția la autorizațiile IED și modul de abordare a schimbărilor substanțiale la o instalație autorizată

2012 - 2012

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

La 6 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Directiva privind emisiile industriale, iar dispozițiile sale enumerate la articolul 80 alineatul (1) trebuie transpuse în legislația națională în termen de doi ani. În conformitate cu IED, este posibil ca, pentru multe sectoare industriale, să fie necesare revizuiri ale autorizațiilor existente pentru a răspunde cerințelor din concluziile BAT din BREF relevante [articolul 3 alineatele (11) și (12)]. În temeiul directivelor existente, statele membre pun în aplicare diverse sisteme pentru a face față modificărilor care au loc în instalații. Aceste modificări sunt aduse autorizațiilor în diferite formate și sub diferite forme, inclusiv modificări convenite ale autorizațiilor, modificări ale autorizațiilor, modificări tehnice ale autorizațiilor și așa mai departe. Articolul 20 din IED se referă la modificările aduse instalațiilor de către operatori, iar articolul 63 se referă la modificările substanțiale aduse instalațiilor existente. Aceste dispoziții vor necesita o nouă abordare din partea statelor membre în ceea ce privește modul de a decide dacă este necesară o revizuire completă a unei autorizații sau dacă se adoptă un sistem mai informal de aprobare a modificărilor.

Acest proiect a organizat un exercițiu pentru statele membre care s-a axat pe cerințele în schimbare pentru elaborarea Autorizațiilor în conformitate cu noua dispoziție a IED. Întrebările-cheie au fost:

.

  • “Cum vor diferi Permisele IED de tipurile de permise elaborate în prezent de autoritățile de reglementare din statele membre?” (în cadrul IPPC, LCP, WID etc.) și
  • .
  • “Cum vom trata modificările substanțiale ale instalațiilor autorizate”?
  • .

Raportul proiectului prezintă rezultatele discuțiilor și enumeră recomandările pentru statele membre și IMPEL.

.

 

.

Number: 2012/10 – Status: Completat – Period: 2012 - 2012 – Topic: Industrie și aer - Tags:

Subscribe to our newsletter