IMPEL Logo

Inversarea tendinței de poluare a apelor subterane

2020

În curs de desfășurare

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Art. 4 din Directiva-cadru privind apa (DCA) obligă statele membre, printre altele, să protejeze, să amelioreze și să refacă toate corpurile de apă subterană în vederea atingerii unei stări bune a apelor subterane până în decembrie 2015 și să pună în aplicare măsurile necesare pentru a inversa orice tendință semnificativă și susținută de creștere a concentrației de poluanți. Cu toate acestea, în realitate, 25 % dintre corpurile de apă subterană din UE (și, de exemplu, 36 % în Germania) se aflau într-o stare chimică proastă în 2015, în principal din cauza poluării cu nitrați și pesticide provenite din agricultură. În plus, conform unui raport al AEM din 2018, suprafața totală a corpurilor de apă subterană cu o tendință identificată de creștere a poluării este încă aproape dublă față de suprafața cu o inversare a tendinței (9,9 % față de 5,9 % din suprafață).

Există, așadar, un deficit grav de punere în aplicare în UE în ceea ce privește protecția apelor subterane și doar câteva state membre pot demonstra un oarecare succes în ceea ce privește realizarea unei inversări de tendință. În ultimii ani, unele state membre, cel mai recent Germania în iunie 2018, au fost considerate de către CEJ ca încălcând obligațiile care le revin în temeiul Directivei privind nitrații prin faptul că nu au luat măsurile suplimentare necesare sau nu au consolidat acțiunile de reducere a poluării apei atunci când a devenit evident că programul național de acțiune nu era suficient.

.

Proiectul urmărește să reducă acest deficit de punere în aplicare prin analizarea posibilelor instrumente și a celor mai bune practici la nivel administrativ, în special a autorităților regionale și locale din domeniul apei.

.

File/informații conexe

  • Dir. 2000/60/CE = Directiva-cadru privind apa (art. 4.1.b.iii)
  • .
  • Dir. 91/676/CEE = Directiva privind nitrații
  • Dir. 2006/118/CE = Directiva privind apele subterane
  • .
.
.

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: În curs de desfășurare – Period: 2020 – Topic: Apă și terenuri - Tags:

Subscribe to our newsletter