IMPEL Logo

Conferințe privind deșeurile și TFS

2006

În curs de desfășurare

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Multe proiecte și activități ale echipei de experți în deșeuri și TFS se bazează pe Regulamentul european privind transportul deșeurilor (CE) Nº 1013/2006 (WSR). Fiind vorba de un regulament și incluzând un aspect transfrontalier, este foarte important să existe o rețea europeană activă și practică de inspectori și autorități de reglementare care să se întâlnească în mod regulat pentru a face schimb de experiență practică. Nu numai inspectorii de mediu, ci și ofițerii de vamă și de poliție și autoritățile judiciare. Proiectele IMPEL-TFS în curs de desfășurare continuă să demonstreze necesitatea de a stabili și, mai ales, de a menține o colaborare bună și practică între statele membre, țările terțe și organizațiile internaționale relevante.
În iunie 2014 au fost adoptate o serie de modificări ale WSR, care vizează un regim de inspecție mai bun și mai echitabil al WSR în întreaga UE; de exemplu, prin stabilirea unor planuri de inspecție. Modificările sporesc, de asemenea, competențele agențiilor de aplicare a legii și îmbunătățesc schimbul de informații.

Pentru a îmbunătăți schimbul de informații.

Aceste conferințe anuale urmăresc, prin urmare, să faciliteze:

 • Schimburile de bune practici și de experiențe;
 • Promovarea activității IMPEL către un public mai larg;
 • .
 • O abordare și o interpretare mai uniformă a WSR;
 • .
 • Colaborare îmbunătățită între agențiile de aplicare a legii implicate;
 • .
 • Prezentări ale rezultatelor altor proiecte și inițiative relevante (internaționale);
 • .
 • Colectarea de idei pentru activitatea viitoare a echipei de export de deșeuri și TFS;
 • .
 • Îmbunătățirea legăturilor și a acțiunilor comune cu țări și regiuni din afara Uniunii Europene.
 • .

File/informații conexe

.

 

 • Regulamentul european privind transportul deșeurilor (CE) nr. 1013/2006.
 • .
 • Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei privind exportul anumitor deșeuri în vederea valorificării către țări care nu sunt membre ale OCDE.
 • .
 • Acțiunile de aplicare a legii se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și ieșirea din Comunitatea Europeană. Acesta este direct aplicabil în toate statele membre ale UE. Articolul 50 impune statelor membre să pună în aplicare regulamentul și să verifice transferurile și să coopereze bilateral sau multilateral între ele pentru a facilita prevenirea și detectarea transferurilor ilegale.
 • .
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • .
 • Convenții internaționale: Basel, Hong Kong și Convenția de la Bamako
 • .

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: În curs de desfășurare – Period: 2006 – Topic: Deșeuri și TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter