IMPEL Logo

Managementul deșeurilor și economia circulară (seria anterioară a proiectului Inspecții la depozitele de deșeuri)

2011

În curs de desfășurare

Descrierea și obiectivele proiectului

Acest proiect se bazează pe rezultatele și produsele proiectelor anterioare privind depozitele de deșeuri și parcurge etapele ierarhiei deșeurilor, pentru a promova ecoinovarea și economia circulară și pentru a crea condiții de concurență echitabile și o înțelegere comună a punctelor cheie ale Directivei-cadru privind deșeurile în procesele de autorizare și inspecție.

Acest lucru va fi realizat prin faptul că inspectorii și autorii de autorizații se vor reuni pentru a învăța unii de la alții, identificând bunele practici, elaborând orientări pentru a promova aceste practici și diseminând know-how-ul tehnic prin inițiative de formare și dezvoltare profesională. Sprijinirea autorităților de reglementare în acest mod ar trebui să ducă la o asigurare mai puternică a conformității și la un câmp de reglementare mai echitabil.

Orientația ""Making the Circular Economy work", lansată la Roma în martie 2019, este un document viu care va fi revizuit în continuare cu rezultatele subgrupurilor care se desfășoară în 2021-2024.

Rezultatele specifice ale proiectului de-a lungul anului 2021 vor fi:

 • O mai bună înțelegere a proceselor de reținere a valorii (și anume refabricarea, recondiționarea, repararea și reutilizarea directă) ca fiind complementare reciclării în etapa de prevenire a ierarhiei deșeurilor (obiectiv principal) pentru a permite realizarea mai rapidă a economiei circulare.
 • Ghiduri pentru a ajuta practicienii din domeniul reglementării în aplicarea criteriilor privind subprodusele.
 • Identificarea instrumentelor din cadrul IED care pot contribui la obiectivul general de realizare a unei economii circulare în Europa și schimbul de bune practici privind modul în care acestea sunt puse în aplicare.
 • Stabilirea unui instrument practic pentru a ajuta operatorii și autoritățile competente să verifice modul mai adecvat de evaluare a conformității EoW/ subproduselor cu Regulamentul REACH.
 • Dezvoltarea unei baze de date End of waste (de la caz la caz și criterii naționale stabilite de statele membre) pentru a face schimb de informații privind criteriile tehnice și de mediu ale materiilor prime secundare
 • Dezvoltarea unui "Subgrup pentru incinerarea deșeurilor" pentru a defini un program de lucru în 2022 legat de soluții practice pentru punerea în aplicare a concluziilor BAT în incinerarea deșeurilor, pentru a contribui la obținerea unor condiții de concurență mai omogene în întreaga Europă.
 • Sesiune de formare specifică pe tema REACH&Economia circulară sau pe tema End-of-waste and by-products

File/informații conexe

 • 2018 Rezumate de proiecte în: "Rezumate de proiecte în: Engleză, Croată, Germană, Castellano, Estonă, Greacă, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Olandeză, Croată, Portugheză, Letonă, Slovacă, Turcă
 • European Commission' Guidance on Landfill gas control (2013)
 • Noul Plan de acțiune al UE privind economia circulară 11/03/2020
 • Programul de lucru aprobat de UE 2020-2022 pentru îmbunătățirea conformității și a guvernanței în materie de mediu
 • Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/851/CE.
 • Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2018 privind punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legislația privind produsele chimice, produsele și deșeurile (2018/2589(RSP).
 • Documentul de lucru al serviciilor Comisiei "Produse durabile într-o economie circulară - Către un cadru al politicii UE privind produsele care să contribuie la economia circulară" {SWD(2019) 92 final}.
 • Comunicare din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: "Rolul transformării deșeurilor în energie în economia circulară".
 • Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/850/UE.
 • Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: În curs de desfășurare – Period: 2011 – Topic: Deșeuri și TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter