IMPEL Logo

Apele uzate în mediul natural (WiNE)

2017

În curs de desfășurare

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Acest pachet de lucru are ca obiectiv să ajute statele membre în tranziția către economia circulară în cadrul ciclului apei. Prin împărtășirea bunelor practici de gestionare a apei în mediul urban, industrial și de producție alimentară, în ceea ce privește utilizarea și reutilizarea apei (utilizarea apelor uzate tratate ca sursă alternativă de apă) se urmărește identificarea și îmbunătățirea soluțiilor în ceea ce privește eficiența utilizării apei (luând în considerare atât aspectele calitative, cât și cele cantitative), care pot contribui la soluții de poluare zero.

.

În timpul fazelor anterioare ale acestui proiect, la nivel industrial, s-a urmărit accesarea utilizării apei în cadrul activităților de reciclare și a fost dezvoltat un nou indicator (Indicele de circularitate a apei) care combină aspectele calitative și cantitative. Acesta a fost aplicat la instalații industriale specifice, respectiv rafinărie de petrol, fabrică de celuloză și hârtie, stație de epurare a apelor uzate etc., iar în perioada 2020/21 s-a intenționat să se afle adecvarea indicelui pentru activitățile locale/regionale.

.

Acest proiect intenționează să dezvolte noi instrumente și/sau să îl îmbunătățească pe cel anterior (The Water Circularity Index) care să facă legătura între mai multe acte legislative de mediu pentru a promova tranziția către economia circulară prin utilizarea eficientă a apei, în luarea în considerare atât aspectele calitative, cât și cele cantitative. Pentru acest obiectiv, se urmărește identificarea și corelarea celor mai bune practici în ceea ce privește utilizarea apei în cadrul procesului sau activității
și reutilizarea (utilizarea apelor uzate tratate ca sursă alternativă de apă), gestionarea calității apei, gestionarea nămolurilor, utilizarea resurselor de apă și bilanțul energetic.

.

Din aplicarea Indexului Circularității Apei se preconizează, prin urmare, găsirea celor mai bune soluții în instalații, activități și produse finale pentru a promova “reutilizarea/piețele circulare” care nu numai că vor rezulta dintr-o utilizare mai eficientă a apei (cantitativ și calitativ), dar contribuie și la soluții de poluare zero și, ori de câte ori este posibil, în cadrul legăturii apă-alimente-energie-ecosisteme.

.

Un alt rezultat conex al activității va fi îmbunătățirea formării profesionale, răspândirea cunoștințelor și asigurarea conformității în zonele rurale, așa cum este necesar pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune în 9 puncte al ECA.

.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: În curs de desfășurare – Period: 2017 – Topic: Apă și terenuri - Tags:

Subscribe to our newsletter