IMPEL Logo

Remedierea apei și a terenurilor

2021

În curs de desfășurare

Descrierea și obiectivele proiectului

Gestionarea siturilor contaminate este un proces care are viteze diferite în statele membre. Acest lucru se datorează în parte diferențelor de legislație, care ar însemna definiții diferite, ca de exemplu "situri potențial contaminate", "situri contaminate", "situri remediate". Din acest motiv, Comisia Europeană-JRC a lansat o inițiativă împreună cu rețeaua SEE-EIONET pentru a găsi definiții comune și un sondaj în SM în 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) care a avut ca rezultat definirea a 6 statusuri de situri.

Rezultatele așteptate ale acestor proiecte sunt:

  • Sprijinirea/schimbul de experiență tehnică necesară pentru a progresa cu faza de remediere în Europa, pentru a permite acelor SM în care nu are loc în prezent nicio procedură să aibă o referință.
  • Să facă schimb de cunoștințe, competențe și bune practici, să producă îndrumări tehnice, să coordoneze acțiunile între țări.
  • Să implice principalele rețele europene care se ocupă de problemele legate de siturile contaminate, cum ar fi COMMON FORUM, Eionet WG Contamination și NICOLE.

Să prezinte studii de caz privind desorbția termică și fitoremedierea

Echipa de proiect a pregătit două chestionare referitoare la tehnologiile "desorbție termică" și "fitoremediere", care vor face obiectul următoarei etape a proiectului. Sunteți invitați să trimiteți studiile de caz și să împărtășiți acest lucru cu colegii dumneavoastră, utilizând următorul model, de preferință în format .docx. Nu neapărat toate întrebările sunt relevante. Numele celor care au trimis studiile de caz vor fi menționate în mulțumire . Termenul limită este 28 februarie 2023, iar documentul trebuie trimis la adresa de e-mail a lui Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), cu subiectul "Studiu de caz de desorbție termică" sau "Studiu de caz de fitoremediere". Proiectele rapoartelor finale sunt așteptate în octombrie 2023 și vor fi apoi traduse în mai multe limbi ale UE.

Chestionarul privind desorbția termică

Chestionar pentru fitoremediere

Rapoarte finale

Echipa de proiect a publicat următoarele rapoarte finale în 2021, privind oxidarea chimică in situ (ISCO) și extracția vaporilor din sol (SVE) în mai multe limbi ale UE:

Raportul privind oxidarea chimică in situ (ISCO) (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Raportul privind asistența chimică in situ (ISCO) (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - raport (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -report (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - raport (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Proiecte de rapoarte

Echipa de proiect a publicat două proiecte de rapoarte privind extracția în mai multe faze și spălarea solului la 15 octombrie 2022.

MPE draft report IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW draft report IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annexa1_SWdraft_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Sunteți invitați să vă trimiteți comentariile, să împărtășiți această posibilitate colegilor dumneavoastră, utilizând exclusiv șablonul de comentarii. Comentariile pot fi generale, tehnice, editoriale. Numele recenzenților vor fi menționate în mulțumiri.

Comentariile/observațiile trebuie trimise folosind formatele raportate până cel târziu la 15 noiembrie 2022 la Marco Falconi (marco.falconi@impel.eu), cu obiectul "MPE comments" sau "Soil Washing comments".

File/informații conexe

- Strategia tematică privind solul.
- COM(2006)231 final.
- Convenția de la Stockholm (art. 6, ultima versiune).
- Convenția MINAMATA privind mercurul.
- Nicio captură netă de terenuri până în 2050, raportată pentru prima dată în Foaia de parcurs pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, COM(2011) 571 final.

.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: În curs de desfășurare – Period: 2021 – Topic: Apă și terenuri - Tags: water

Subscribe to our newsletter