IMPEL Logo

Infracțiuni legate de apă

2018 - 2021

Completat

Descrierea și obiectivele proiectului

.

Concluziile Concluziile Consiliului privind combaterea infracțiunilor împotriva mediului  (8 decembrie 2016) au recunoscut rolul IMPEL în combaterea infracțiunilor împotriva mediului, însă o definiție comună a “infracțiunilor legate de apă” este o sarcină dificilă. În plus, infracțiunile legate de apă sunt adesea recodificate în cadrul altor infracțiuni – cum ar fi frauda, corupția, traficul de persoane, falsificarea de documente, terorismul – din cauza lipsei unei abordări analitice sistematice. Natura și amploarea acestor tipuri de activități sunt încă relativ necunoscute. Pornind de la acest context, această propunere are ca scop creșterea cunoștințelor despre infracțiunile legate de apă, angajând Comunitatea IMPEL într-un proiect care vizează colectarea și schimbul de informații despre acest subiect, prezența, percepția și gestionarea acestuia la nivelul autorităților competente.

.

Rezultatele așteptate:

  • O înțelegere și o conștientizare mai profundă a relevanței infracțiunilor penale privind apa dulce, precum și a impactului acestora asupra stresului hidric și a securității apei în Europa de către membrii IMPEL.
  • .
  • Un document de evaluare a amenințării reprezentate de infracțiunile legate de apă.
  • .

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Completat – Period: 2018 - 2021 – Topic: Apă și terenuri - Tags:

Subscribe to our newsletter