IMPEL Logo

Lista de verificare pentru evaluarea legislației în ceea ce privește caracterul practic și aplicabil

Pentru a încuraja factorii de decizie politică, legiuitorii și părțile interesate să acorde mai multă atenție problemelor probabile de fezabilitate în ceea ce privește punerea în aplicare și aplicabilitatea pe parcursul procesului legislativ în vederea anticipării și remedierii problemelor de fezabilitate și aplicabilitate printr-o abordare proactivă, IMPEL a inițiat un proiect menit să elaboreze o listă de verificare practică pentru a evalua practicabilitatea și aplicabilitatea legislației existente și noi, cu scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare generală a legislației UE în materie de mediu în statele membre.

IMPEL a elaborat propria listă de verificare în 2006, însă aceasta a fost înlocuită de lucrările efectuate în 2010 împreună cu Heads of EPA’s network.

.

Lista de verificare este concepută pentru a permite actorilor și părților interesate în procesul legislativ și de punere în aplicare să evalueze legislația de mediu a UE (și legislația națională asociată și eforturile de punere în aplicare) în ceea ce privește diverse aspecte legate de practicabilitate și aplicabilitate, atât ex ante, cât și ex post. Raportul conține o listă de întrebări  care poate fi utilizată ca o listă de verificare, un ajutor de moire sau ca un chestionar, în funcție de nevoile și interesele utilizatorului.

.

Alegare(e) suplimentară(e)

.

Tags:

Subscribe to our newsletter