IMPEL Logo

Manual de inspecție și aplicare a legii privind deșeurile electronice

Acest manual își propune să ofere îndrumări practice și informații de bază pentru agenții de reglementare și de aplicare a legii care se ocupă de mișcările transfrontaliere de echipamente electrice și electronice uzate (UEEE) și de deșeuri electrice și electronice (e-deșeuri). Deși acțiunile atât ale țărilor exportatoare, cât și ale țărilor importatoare sunt importante pentru aplicarea eficientă a Convenției de la Basel, inclusiv în ceea ce privește deșeurile electronice, manualul se concentrează în principal asupra țărilor importatoare. Acest lucru se datorează faptului că proiectul vizează sprijinirea consolidării capacităților în țările în cauză, care sunt în principal țări importatoare. Deoarece porturile maritime sunt de departe principalele puncte de intrare a transporturilor de UEEE și deșeuri electronice pe continentul african, acest manual se concentrează pe consolidarea capacităților și pe îmbunătățirea colaborării între funcționarii responsabili de aplicarea legii și de reglementare a căror activitate zilnică este legată de porturile maritime africane.

.

Manualul a fost elaborat în 2012 de către membrii echipei de proiect IMPEL, responsabili de executarea componentei IV a proiectului E-waste Africa. Pregătirea a fost realizată în strânsă colaborare cu Secretariatul Convenției de la Basel și BCCC-Nigeria.

.

Tags:

Subscribe to our newsletter