IMPEL Logo

Bune practici pentru combaterea poluării difuze cu nitrați de la ferme și gospodării agricole

Acest instrument reunește exemple de bune practici pentru combaterea poluării difuze cu nitrați proveniți de la ferme și gospodării agricole. Scopul documentului este de a prezenta metode pragmatice care pot contribui la limitarea levigării nitraților în mediul acvatic, contribuind astfel la un nivel mai ridicat de conformitate cu obiectivul Directivei Nitrați și al Directivei Cadru privind Apa.

>.

În conformitate cu Directiva privind nitrații, statele membre trebuie să stabilească coduri de bune practici agricole,care să fie puse în aplicare de către fermieri, așa cum se menționează în anexele II și III. Codurile de bune practici sunt puse în aplicare sub forma unui număr de obligații specifice pentru fermier și pot diferi de la un stat membru la altul. Prin acest document se intenționează să se descrie mai detaliat decât s-a făcut până acum cum pot fi controlate aceste obligații și, în final, să se ajute fiecare stat membru să se conformeze directivei.

>.

Directiva privind nitrații face parte integrantă din Directiva-cadru privind apa și este unul dintre instrumentele cheie în protecția apelor împotriva presiunilor agricole. Prin urmare, această activitate va include măsuri de punere în aplicare a ambelor directive UE.

.

Documentul se bazează parțial pe raportul Comisiei UE din 2011, “Controale privind punerea în aplicare a Directivei privind nitrații. Rezultatele unui chestionar în rândul statelor membre. Orientări privind Controale” (anexa 1), cu scopul de a face și mai concrete recomandările din raport prin oferirea de exemple practice de bune practici pentru controlul diferitelor măsuri. Exemplele pot proveni dintr-un singur stat membru sau pot fi o compilație de practici din mai multe state membre.

.

Tags:

Lead country and contact

Danemarca

Subscribe to our newsletter