IMPEL Logo

Ghid pentru inspecțiile la depozitele de deșeuri (versiune revizuită în 2016)

Pentru că o inspecție la un depozit de deșeuri trebuie să acopere diferite subiecte. Pe baza proiectului IMPEL’s privind depozitele de deșeuri, echipa de inspecție a decis să aleagă anumite subiecte pe care să se concentreze pentru acest ghid, și anume:
(1) Criterii și proceduri de acceptare a deșeurilor.
(2) Controlul gazelor.
(3) Protecția solului și a apei (ape subterane).
(4) Controlul apei și gestionarea levigatului.

Acest ghid conține pentru fiecare dintre subiectele menționate mai sus o scurtă descriere, inclusiv cerințele din Directiva privind depozitele de deșeuri referitoare la această activitate.
În al doilea rând, se face referire la (cunoaște) ghidurile și instrumentele existente în statele membre ale UE.

Tags:

Lead country and contact

Olanda

Subscribe to our newsletter