IMPEL Logo

Orientări pentru punerea în aplicare a IED în planificarea și executarea inspecțiilor

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului IMPEL 2012: Inspecțiile de mediu ale instalațiilor industriale în conformitate cu Directiva privind emisiile industriale (IED) Obiectivul principal al acestui proiect a fost organizarea unui schimb de informații privind cele mai bune practici pentru punerea în aplicare a articolului 23 din IED, ținând cont de orientările privind planificarea inspecțiilor și evaluarea riscurilor deja elaborate de IMPEL și de cerințele descrise la articolul 23 din IED.

.

Tags:

Lead country and contact

Germania

Subscribe to our newsletter