IMPEL Logo

Ghidul "Making the Circular Economy Work

Un element crucial în tranziția către economia circulară îl reprezintă inovațiile din unitățile de producție și reciclare care vizează eficiența resurselor, prevenirea deșeurilor și utilizarea reziduurilor de producție sau a materialelor recuperate din deșeuri ca materii prime secundare. O condiție esențială pentru ca aceste inovații circulare să funcționeze este o mai bună conectare a politicilor, a legislației și a reglementărilor pe teren. Acest ghid a fost elaborat pentru a sprijini autoritățile de reglementare, factorii de decizie politică și legislativă și întreprinderile în a permite și a duce la bun sfârșit astfel de inovații și pentru a răspunde la unele dintre provocările comune.

Raportul conține procesul verbal al Conferinței MIW&IMPEL, în cadrul căreia a fost lansat “Orientarea pentru autoritățile de reglementare privind facilitarea inovațiilor pentru economia circulară (prevenirea și reciclarea deșeurilor)”  

.

Tags:

Lead country and contact

Italia

Subscribe to our newsletter