IMPEL Logo

Orientări privind planificarea eficientă a inspecției transportului de deșeuri

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 660/2014, statele membre ale UE trebuie să stabilească planuri de inspecție pentru inspecțiile privind transporturile de deșeuri până la 1 ianuarie 2017, pentru a asigura capacitatea necesară pentru inspecții și pentru a preveni în mod eficient transporturile ilegale. Acest document de orientare, elaborat de o echipă de proiect IMPEL pe baza experiențelor naționale, a unui sondaj și a unor discuții intense cu autoritățile de reglementare din țările participante și cu alți experți, explică elementele esențiale ale unui plan de inspecție a transporturilor de deșeuri și ale evaluării riscurilor care stau la baza acestuia, descrie cele mai bune practici și oferă o serie de instrumente care pot fi utile pentru autoritățile care trebuie să elaboreze un plan de inspecție.

.

Tags:

Lead country and contact

Germania

Subscribe to our newsletter