IMPEL Logo

Instrumentul de revizuire IMPEL Instrument de inițiativă (IRI)

IRI este acronimul de la IMPEL Review Initiative (Inițiativa de revizuire IMPEL) și reprezintă o evaluare inter pares voluntară în cadrul căreia autoritățile de mediu din țările membre IMPEL se ajută reciproc pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a legislației de mediu a UE. Având o IRI, gazda primește consiliere gratuită pentru îmbunătățirea ulterioară a activității sale, iar cele mai bune practici fac obiectul unui schimb în cadrul comunității europene.

.

Dacă sunteți interesat să găzduiți un IRI, acest pachet de informații vă va oferi câteva informații cheie.

Experiențe cu instrumentul

.

Discuție pe linkedin:

Alegare(e) suplimentară(e)

Tags:

Lead country and contact

Țările de Jos

Subscribe to our newsletter