IMPEL Logo

Protecția naturii în procesul de autorizare și inspecție a instalațiilor industriale

Acest raport/instrument se concentrează în special pe clarificarea criteriilor de screening, evaluarea efectelor semnificative, evaluarea impactului cumulativ și, dacă este posibil, mecanismele puse în aplicare pentru a verifica conformitatea cu condițiile de autorizare privind măsurile de atenuare stabilite în temeiul art. 6(3). În ceea ce privește abordarea Natura 2000 în procesul de autorizare și inspecție a instalațiilor industriale, proiectul a identificat câteva bune practici, așa cum sunt descrise în raport.

.

Tags:

Lead country and contact

Germania

Subscribe to our newsletter