IMPEL Logo

Dialogul de vecinătate - Set de instrumente

Acest document se adresează autorităților și companiilor care doresc să utilizeze sau să promoveze o abordare de dialog direct
pentru a rezolva conflictele de mediu dintre rezidenți și siturile industriale. O serie de state membre au fost implicate într-o serie de proiecte privind stabilirea dialogurilor de vecinătate, care au colectat și evaluat exemple de modul în care conflictele de mediu dintre întreprinderi și vecinătățile acestora ar putea fi rezolvate prin dialog.

>.

Altă(e) limbă(e)

.

Tags:

Lead country and contact

Germania

Subscribe to our newsletter