IMPEL Logo

Baza de date privind criteriile de risc (IRAM)

La 6 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Directiva privind emisiile industriale (IED), iar dispozițiile sale enumerate la articolul 80 alineatul (1) trebuiau să fie transpuse în legislația națională în termen de doi ani. IED stabilește noi cerințe privind inspecția instalațiilor industriale, așa cum sunt descrise la articolul 23 din directivă. Obligațiile privind inspecțiile de rutină în domeniul mediului constituie o nouă provocare pentru statele membre ale UE. IMPEL a dezvoltat deja o metodă integrată de evaluare a riscurilor (IRAM) în cadrul proiectului IMPEL easyTools, ca instrument pentru a ajuta statele membre să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 23 din IED. Elaborarea unei metode integrate de evaluare a riscurilor (IRAM) și a instrumentului informatic aferent a făcut clar faptul că un instrument de evaluare a riscurilor ar trebui să fie utilizat nu numai pentru inspecțiile IED, ci și pentru inspecțiile în temeiul Directivei Seveso și al RMCEI.

.

Bază de date privind criteriile de risc

Ca parte a proiectului, a fost dezvoltată o bază de date Access care conține o colecție de criterii de risc utilizate de autoritățile de mediu din întreaga UE.

.

Tags:

Lead country and contact

Germania

Subscribe to our newsletter