IMPEL Logo

Manual de orientare pas cu pas pentru inspecțiile transporturilor de deșeuri

În conformitate cu Recomandarea privind criteriile minime pentru inspecțiile de mediu (RMCEI), toate activitățile de inspecție ar trebui planificate în avans. Regulamentul UE privind transferurile de deșeuri (WSR) prevede că statele membre trebuie să stabilească norme de aplicare și să efectueze inspecții. Regulamentul oferă doar câteva indicații cu privire la modul, locul și momentul în care acestea ar trebui să aibă loc. Acest ghid a fost elaborat pentru a răspunde mai detaliat la aceste întrebări.

.

Tags:

Lead country and contact

Țările de Jos

Subscribe to our newsletter