IMPEL Logo

Tools

  • Instrumentul de revizuire IMPEL Instrument de inițiativă (IRI)

    IRI este acronimul de la IMPEL Review Initiative (Inițiativa de evaluare IMPEL) și reprezintă o evaluare inter pares voluntară în cadrul căreia autoritățile de mediu din țările membre IMPEL se ajută reciproc pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a legislației de mediu a UE. Prin intermediul IRI, gazda primește consiliere gratuită pentru îmbunătățirea ulterioară a activității sale, iar cele mai bune practici fac obiectul unui schimb de informații în cadrul comunității europene. Dacă sunteți interesat să găzduiți un IRI, acest pachet de informații vă va oferi câteva informații esențiale.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter