IMPEL Logo

Tools

 • Provizionarea financiară pentru pasivele de mediu - Ghid practic

  Acest ghid practic este conceput ca un document de referință pentru autoritățile de reglementare. Acesta nu prescrie ceea ce ar trebui să facă o autoritate de reglementare. În schimb, acesta își propune să ofere informații pentru a ajuta autoritățile de reglementare să ia decizii mai bune cu privire la provizioanele financiare pentru obligațiile și pasivele de mediu. În acest fel, ar trebui să contribuie la o mai bună protecție a mediului și a fondurilor publice, să promoveze respectarea principiului "poluatorul plătește" și să încurajeze investițiile operatorilor în prevenirea poluării. Ghidul identifică aspectele care trebuie luate în considerare în procesul de luare a deciziilor atunci când se evaluează provizioanele financiare și ajută autoritățile de reglementare și alți utilizatori să găsească soluții de succes. De asemenea, subliniază importanța menținerii și monitorizării continue a prevederilor financiare pentru a asigura furnizarea cu succes a acestor prevederi financiare atunci când este necesar și oferă exemple de utilizare și orientări la nivel internațional.

  [Read more]
 • Metodologia de acordare a autorizațiilor pentru a face ceea ce trebuie - Comparație

  Doing the right things for environmental permitting este un proiect în curs de desfășurare (2016-2018) care analizează îndeaproape relația dintre autorizare și inspecție, identifică studii de caz interesante și cele mai bune practici din Europa și identifică și descrie etapele care ar putea fi utilizate în procedurile de autorizare.

  [Read more]
 • Protecția naturii în procesul de autorizare și inspecție a instalațiilor industriale

  Acest raport/instrument se concentrează în special pe clarificarea criteriilor de selecție, pe evaluarea efectelor semnificative, pe evaluarea impactului cumulativ și, dacă este posibil, pe mecanismele instituite pentru a verifica conformitatea cu condițiile de autorizare privind măsurile de atenuare stabilite în temeiul art. 6(3). În ceea ce privește abordarea Natura 2000 în procesul de autorizare și inspecție a instalațiilor industriale, proiectul a identificat câteva bune practici, așa cum sunt descrise în raport.

  [Read more]
 • Bune practici în materie de eficiență energetică în procesul de autorizare și inspecție

  Acest document oferă o prezentare generală a bunelor practici în ceea ce privește abordarea eficienței energetice în cadrul procedurilor de autorizare și inspecție.

  [Read more]
 • Tratarea deșeurilor înainte de depozitarea la groapa de gunoi, în conformitate cu art. 6 din Directiva privind depozitele de deșeuri

  Acest raport prezintă rezultatele secțiunii Proiectului IMPEL privind depozitele de deșeuri, axat pe implementarea de către statele membre ale UE a art.6 din Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, în scopul de a investiga situația din statele membre în ceea ce privește depozitarea deșeurilor netratate. Un sondaj a fost distribuit în mod preliminar.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter