IMPEL Logo

Tratarea deșeurilor înainte de depozitarea la groapa de gunoi, în conformitate cu art. 6 din Directiva privind depozitele de deșeuri

Acest raport prezintă rezultatele secțiunii Proiectului IMPEL privind depozitele de deșeuri, axat pe implementarea de către statele membre ale UE a articolului 6 din Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, pentru a investiga situația din statele membre în ceea ce privește depozitarea deșeurilor netratate. Un sondaj a fost distribuit în mod preliminar.

.

Raportul include:

.

  • o analiză a diferitelor abordări pentru evaluarea necesității unei tratări înainte de depozitarea deșeurilor
  • .
  • o analiză a criteriilor și tehnologiilor de tratare a deșeurilor
  • .
  • instrucțiuni de autorizare pentru amestecarea deșeurilor
  • .
  • observații cu privire la o metodologie comună de evaluare a CNA atunci când se tratează deșeuri stabile nereactive
  • .
  • sugestii pentru o inspecție adecvată pentru a evalua conformitatea cu tratarea atât a SMR, cât și a deșeurilor industriale
  • .

Tags:

Subscribe to our newsletter