IMPEL Logo
 • Uložte si dátum konferencie 4 Networks

  Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

 • Finančné rezervy na environmentálne záväzky Praktická príručka

  Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

 • Výsledky projektu IMPEL na sanáciu vody a pôdy boli prezentované na konferencii Intersol

  Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

 • Projektový tím IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) uskutočnil návštevu v Murcii, Španielsko

  Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

 • IRI Island 2023

  Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

 • Projekt IMPEL Implementácia smerníc o vtákoch a biotopoch na európskych letiskách uskutočnil prvú návštevu letiska

  Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

 • Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

  Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

Vitajte v spoločnosti IMPEL

Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) je medzinárodné neziskové združenie environmentálnych orgánov členských štátov Európskej únie, pristupujúcich a kandidátskych krajín EÚ, krajín EHP a EZVO a potenciálnych kandidátov na vstup do Európskeho spoločenstva.

Naším poslaním je zabezpečiť účinnú implementáciu a presadzovanie európskeho environmentálneho práva prostredníctvom podpory profesionálnej spolupráce, výmeny informácií a osvedčených postupov medzi environmentálnymi regulačnými orgánmi.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter