IMPEL Logo
 • Výsledky projektu IMPEL na sanáciu vody a pôdy boli prezentované na konferencii AquaConSoil 2023

  Stretnutie a návšteva na mieste v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo 19. a 20. júna na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch

 • Výberové konanie na projekt IMPEL na podporu implementácie IED - termín 7. septembra

  Stretnutie a návšteva na mieste v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo 19. a 20. júna na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch

 • Konferencia IMPEL o vode a pôde v Bukurešti

  Stretnutie a návšteva na mieste v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo 19. a 20. júna na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch

 • Obrat trendu v znečistení podzemných vôd minikonferencia vo Frankfurte

  Stretnutie a návšteva na mieste v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo 19. a 20. júna na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch

 • Stretnutie a návšteva na mieste v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo 19. a 20. júna na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch

  Stretnutie a návšteva na mieste v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo 19. a 20. júna na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch

Vitajte v spoločnosti IMPEL

Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) je medzinárodné neziskové združenie environmentálnych orgánov členských štátov Európskej únie, pristupujúcich a kandidátskych krajín EÚ, krajín EHP a EZVO a potenciálnych kandidátov na vstup do Európskeho spoločenstva.

Naším poslaním je zabezpečiť účinnú implementáciu a presadzovanie európskeho environmentálneho práva prostredníctvom podpory profesionálnej spolupráce, výmeny informácií a osvedčených postupov medzi environmentálnymi regulačnými orgánmi.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter