IMPEL Logo
  • Tri verejné súťaže na podporu činností IMPEL

    Tri verejné súťaže na podporu činností IMPEL

Vitajte v spoločnosti IMPEL

Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálneho práva (IMPEL) je medzinárodné neziskové združenie environmentálnych orgánov členských štátov Európskej únie, pristupujúcich a kandidátskych krajín EÚ, krajín EHP a EZVO a potenciálnych kandidátov na vstup do Európskeho spoločenstva.

Naším poslaním je zabezpečiť účinnú implementáciu a presadzovanie európskeho environmentálneho práva prostredníctvom podpory profesionálnej spolupráce, informácií a výmeny osvedčených postupov medzi environmentálnymi regulačnými orgánmi.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter