IMPEL Logo

O spoločnosti IMPEL

Členskú skupinuIMPEL tvorí 55 environmentálnych orgánov v 36 krajinách: 28 členských štátov EÚ, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko, Turecko, Island, Kosovo*, Albánsko, Švajčiarsko a Nórsko. V rámci združenia IMPEL sa označujú ako členské krajiny IMPEL.
Valné zhromaždenie IMPEL môže do združenia prijať pozorovateľov, ktorí sa potom môžu zúčastňovať na zasadnutiach valného zhromaždenia s poradným hlasom. Pozorovateľom môže byť medzinárodná organizácia alebo sieť, ktorá má úzke prepojenie s činnosťou združenia IMPEL. Na projektoch a aktivitách združenia IMPEL sa môžu zúčastňovať aj experti, ktorých nominuje zástupca pozorovateľa.

(*Toto určenie nemá vplyv na stanoviská k štatútu a je v súlade s rezolúciou BR OSN 1244/1999 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova)

Subscribe to our newsletter