IMPEL Logo

Odtlačok

Adresa

IMPEL
Chemin des deux maisons 73, box 3
1200, Brusel
Belgicko
E: info@impel.eu
I: www.impel.eu

Právna registrácia

Číslo: 6/CH/15.598/S
Dátum registrácie: 09/05/08
Číslo spoločnosti 898.135.767
IČO BE 0898.135.767

Výbor

Pani Ana Garcia - predsedníčka

Pani Kristina Rabe - podpredsedníčka pre administratívu a financie

Pan Jean-Luc Perrin - podpredseda pre projekty

Kontakt

Sekretariát
info@impel.eu

Subscribe to our newsletter