IMPEL Logo

Zelený týždeň EÚ 1.-4. júna 2021

01 Mar, 2021

Zelený týždeň EÚ 2021 je naplánovaný na 1. až 4. júna 2021. Európska komisia plánuje zorganizovať Zelený týždeň ako virtuálnu konferenciu a bude venovaný Ambícii nulového znečistenia. Nawebovej stránke Zeleného týždňa EÚ nájdete viac informácií.

Na Zelenom týždni EÚ sa môžete zúčastniť tromi spôsobmi:

  1. Virtuálna konferencia
  2. Virtuálna výstava (termín podania prihlášky 8. marca 2021)
  3. Partnerské podujatie (termín podania prihlášky 12. marca)

Zelený týždeň EÚ 2021 bude príležitosťou zapojiť všetky zainteresované strany a zainteresovaných občanov do diskusie o tom, ako môžeme spolupracovať na tom, aby sa ambícia dosiahnuť nulové znečistenie a prostredie bez toxických látok stala skutočnosťou.

Európska komisia

Subscribe to our newsletter