IMPEL Logo

Fórum sudcov EÚ pre životné prostredie

26 Aug, 2022

Sieť sudcov Európskej únie pre životné prostredie (EUFJE) vznikla v roku 2004 a jej cieľom je prispievať k lepšiemu uplatňovaniu a presadzovaniu vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva v oblasti životného prostredia.

Sieť hľadá manažéra siete, ktorý bude poskytovať sekretársku a vecnú podporu.

Otvorte si špecifikáciu, kde nájdete viac informácií a podrobnosti o tom, ako sa prihlásiť.

Špecifikácia manažéra siete EUFJE

Termín uzávierky prihlášok je 31. október 2022.

Subscribe to our newsletter