IMPEL Logo

Výberové konanie na projekt IMPEL na podporu implementácie IED - termín 7. septembra

17 Aug, 2023

ProjektIMPEL Podpora implementácie smernice o priemyselných emisiách (IED) je zameraný na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi odborníkmi v oblasti regulácie a na vypracovanie usmernení a školiacich materiálov na podporu účinnej implementácie IED.  

V rámci tohto projektu pôsobí pracovná skupina pre ošípané a hydinu, ktorej cieľom je implementácia environmentálnych kontrol na farmách s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat. 

V rámci tejto pracovnej skupiny IMPEL hľadá poskytovateľa služieb na vypracovanie krátkeho videa na účely šírenia výstupov pracovnej skupiny.  

Pozrite si priložený inzerát na služby pre konzultanta v rámci projektu IMPEL Podpora implementácie IED.  

Termín na predkladanie žiadostí je 7. september 2023. 

Subscribe to our newsletter