IMPEL Logo

Nové výberové konanie na aplikáciu na zber údajov

19 Oct, 2021

Projekt Európsky morský cezhraničný transekt na monitorovanie makrofauny a antropogénnych tlakov (Europe-MTT 2021),  má za cieľ začať proces ukončený spoločnými európskymi usmerneniami na monitorovanie veľrýb a morských korytnačiek a ich hrozieb, ako sú plasty a námorná doprava, v rámci rámcovej smernice o morskej stratégii s využitím veľkých plavidiel ako platforiem na pozorovanie

Na základe toho IMPEL hľadá poskytovateľov služieb, ktorí by v novembri a decembri 2021 pracovali v priemere 20 dní na vypracovaní APP o zbere údajov o veľrybách, iných makroobratlovcoch a tlakoch, ako je námorná doprava.

Kliknutím sem získate ponuku a ďalšie informácie: EUROPE MTT2021 IMPEL Tender

Uzávierka na predkladanie žiadostí bola predĺžená do 7. novembra 2021.

Subscribe to our newsletter