IMPEL Logo

Verejná súťaž na projekt nakladania s ťažobným odpadom

25 Jul, 2022

Projekt IMPEL o nakladaní s ťažobným odpadom je zameraný na porovnanie transpozície smernice v rôznych členských štátoch (ČŠ) s cieľom vyhodnotiť spoločné usmernenia pre lepšie nakladanie s historickým ťažobným odpadom, a to aj s ohľadom na jeho zhodnocovanie ako druhotnej suroviny. To všetko by malo byť v súlade s európskymi ukazovateľmi obehového hospodárstva. V rámci projektu je potrebné, aby praktické aspekty projektu (neobmedzujúce sa len na regulačné aspekty) preskúmala inštitúcia alebo výskumné centrum, ktoré je odborníkom na problematiku nakladania s ťažobným odpadom a jeho zhodnocovania.

V dôsledku toho IMPEL pre potreby projektu nakladania s ťažobným odpadom hľadá poskytovateľa služieb.

Pozrite si, prosím, priložený inzerát služby pre konzultanta v rámci projektu IMPEL “Nakladanie s ťažobným odpadom”.

Termín uzávierky prihlášok je 15. augusta 2022

SERVISNÝ INZERÁT NA KONZULTANTA V RÁMCI PROJEKTU IMPEL “HOSPODÁRENIE S BANÍCKYM ODPADOM” VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Subscribe to our newsletter