IMPEL Logo

Verejná súťaž na projekt NPRI

25 Jul, 2022

Cieľom projektu IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV je vybudovať autonómne kapacity v oblasti výkonu peer review. Strategickým výsledkom práce je lepšia a homogénna implementácia environmentálnej legislatívy na národnej a regionálnej úrovni na základe špecifickej legislatívnej a technickej situácie každej krajiny. Proces NPRI umožňuje identifikovať slabé miesta v sieti na základe miestnej analýzy a umožňuje identifikovať riešenia, ktoré možno uplatniť aj v celej sieti. V rámci projektu je potrebné poskytnúť odbornú podporu vedúcim projektov a tímu v špecifickej oblasti vzájomných hodnotení na medzinárodnej úrovni.

V dôsledku toho IMPEL pre potreby IV. fázy projektu NPRI hľadá poskytovateľa služieb.

Pozrite si, prosím, priložený inzerát služby pre konzultanta v rámci projektu IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV.

Termín bol predĺžený - nový termín uzávierky prihlášok je 8. septembra 2022.

OZNÁMENIE O PONUKE NA KONZULTANTA V RÁMCI PROJEKTU IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) FÁZA IVVýberové konanie

Subscribe to our newsletter