IMPEL Logo

Tri verejné súťaže na podporu činností IMPEL

30 Dec, 2022

IMPEL dnes otvoril výberové konania na tri služby na podporu činností IMPEL. Sú to: 

  1. Inzerát na služby - Podpora pri cestovaní a stretnutiach
  2. Inzerát na služby - Webová stránka a všeobecná administratívna podpora
  3. Inzerát na služby - Šírenie výsledkov projektu

Všetky majú rovnaký termín na odpovede, a to do 22. januára do 15:00. Kontaktné miesto je Jean-Luc Perrin, jean-luc.perrin@developpement-durable.gouv.fr 

Subscribe to our newsletter