IMPEL Logo

News

 • IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting was held on 20 April 2023

  01 Jun, 2023

  IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting took place on 20 April 2023 in Rome. Italian Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) hosted the event. 30 representatives from 18 countries attended the meeting on site and many more joined online.

  [Read more]
 • Joint Inspection by IMPEL Public Nuisance Project Team

  01 Jun, 2023

  Under the IMPEL Supporting IED Implementation Project, Public Nuisance Working Group organised a Project Team Meeting and a joint inspection at a pulp and paper mill in Finland on 15-16 May 2023. Inspectors from Portugal, Spain, Germany and Finland joined.

  [Read more]
 • IMPEL NPRI Project with North Macedonia and Serbia

  26 May, 2023

  IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI) lays the foundation for the development of autonomous peer review activities in national networks of environmental authorities and agencies. The NPRI approach can be used as a flexible tool to improve one's own performance through dialogue, joint confrontation and exchange of good practices between peers belonging to the same network or to a group of stakeholders dealing with the same issues. It is a powerful tool that supports the implementation of the EU ECA initiative, mainly through its potential to implement good and best practices and homogenisation.

  [Read more]
 • Spoločný seminár projektu IMPEL Marine Transborder Transects-MTT a projektu LIFE Conceptu Maris

  12 May, 2023

  Viaceré výskumné organizácie sa už mnoho rokov venujú monitorovaniu veľrýb, pričom ako platformu na pozorovanie využívajú veľké plavidlá a trajekty. Je veľmi potrebné, aby sa všetci vedúci tímov rôznych výskumných orgánov stretli a posilnili spoluprácu, osvedčené postupy a zlepšili spoločný výskum a spoločný protokol monitorovania, ako aj rozšírili rozsah prieskumu. Cieľom projektu IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) je prepojiť dve siete (stredomorskú a atlantickú) a rozšíriť ich na južné krajiny stredomorského regiónu s cieľom posilniť implementáciu environmentálneho práva v Európe.

  [Read more]
 • Joint Inspection by IMPEL Industrial Rearing of Poultry and Pigs Project Team

  11 May, 2023

  Industrial Rearing of Pigs and Poultry Subproject under IMPEL Supporting IED Implementation Project had a project team hybrid meeting on 3rd, and a joint inspection at a sow farm on 4th, of May 2023 in Murcia, Spain. On the part of IMPEL environmental officers from Spain, the Netherlands, Ireland, the United Kingdom, Iceland, Poland, Belgium and the European Commission joined the meeting. Also officers from Estonia, Austria, Denmark, Albania, Italy and Slovenia participated online in the working group.

  [Read more]
 • BIOVAL TENDER Deadline May 19th

  09 May, 2023

  The European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE) is an international non-profit association. The objective of the Forum is to contribute to better implementation and enforcement of national, European and international environmental law: - by contributing to a better knowledge of environmental law among judges, - by sharing case law, and - by sharing experience in the area of training of the judiciary in environmental law. The association is registered in Belgium and its legal seat is in Brussels. Its working languages are Dutch, English and French.

  [Read more]
 • IMPEL TIGDA Project Tender – Closing date 26 May 2023

  05 May, 2023

  IMPEL Tackling illegal groundwater drilling and abstractions (TIGDA) project aims to share knowledge and good practices on how to manage groundwater drilling and abstractions. This would include specific permitting conditions, accreditations as well as enforcement tools and methods in place in different member states to reduce illegal drilling and groundwater (over)abstraction thus helping in attaining a good quantitative and qualitative state of groundwater bodies.

  [Read more]
 • IMPEL Trend reversal in groundwater pollution project presented to CIS groundwater experts

  27 Apr, 2023

  The IMPEL Project Trend reversal in groundwater pollution was presented on 19 April by videocall to the 43rd CIS Groundwater Working Group meeting which took place in Uppsala (Sweden).

  [Read more]
 • State Environmental Inspectorate of Ukraine joins IMPEL

  19 Apr, 2023

  State Environmental Inspectorate of Ukraine joins IMPEL

  [Read more]
 • Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

  10 Apr, 2023

  V dňoch 3. a 4. apríla sa v Bruseli stretli všetci vedúci pracovných skupín expertného tímu pre priemysel a ovzdušie. Diskutovali o pokroku svojich skupín a uskutočnili brainstorming o ďalšom projektovom cykle v rokoch 2025 - 2027. V nasledujúcich mesiacoch pred letom sa uskutočnia stretnutia F2F väčšiny pracovných skupín a mnohé z nich zorganizujú aj návštevu na mieste alebo spoločnú inšpekciu. Mnohé z nich krátko po svojom zasadnutí zorganizujú aj krátky webinár, do ktorého sa budú môcť zapojiť všetci členovia skupiny IMPEL, preto sledujte správy skupiny IMPEL. Ak vás niektorá téma zaujíma, obráťte sa na vedúceho pracovnej skupiny. Vedúci pracovných skupín hovorili aj o stretnutí hybridného expertného tímu 17. a 18. októbra 2023 v Stuttgarte, kde sa stretnú všetky pracovné skupiny.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter