IMPEL Logo

News

 • ADVERT NA SLUŽBY PRE KONZULTANTOV V RÁMCI PROJEKTU "NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY" spoločnosti IMPEL

  07 Jan, 2022

  Hlavným cieľom tohto projektu je aktualizovať IMPEL a jeho infraštruktúru, konkrétne webovú stránku. Tento projekt sa zameriava na integráciu webových nástrojov vyvinutých v rámci činností IMPEL a na ďalšie užitočné funkcie, ktoré budú pridané.

  [Read more]
 • Nový predseda a podpredsedovia siete IMPEL

  22 Dec, 2021

  Za predsedníčku IMPEL bola zvolená Ana Garcia z portugalského IGAMAOT. Jean-Luck Perrin z Ministerstva pre ekologickú transformáciu bol zvolený za podpredsedu IMPEL pre projekty. Kristina Rabe zo Spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť bola zvolená za podpredsedníčku pre administratívu v IMPEL.

  [Read more]
 • Výsledky online záverečného seminára III. fázy NPRI

  22 Dec, 2021

  V pondelok 20. decembra 2021 sa konal online záverečný seminár Národnej iniciatívy vzájomného hodnotenia (NPRI). Hlavným cieľom seminára bolo ilustrovať skúsenosti a výhody v Taliansku, Holandsku a Portugalsku.

  [Read more]
 • Výsledky online seminára "Koniec odpadu a vedľajšie produkty: súlad s nariadením REACH"

  09 Dec, 2021

  Online workshop na tému Koniec odpadu a vedľajšie produkty: súlad s nariadením REACH sa konal 25. novembra 2021 v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo. Na seminári sa diskutovalo o tom, kedy a ako prichádza nariadenie REACH do úvahy pri posudzovaní statusu vedľajšieho produktu alebo konca odpadu v praxi a ako môžu prevádzkovatelia a regulačné orgány zabezpečiť, aby sa nariadenie REACH v praxi uplatňovalo v správnom momente správnym spôsobom.

  [Read more]
 • Prehľad projektu IMPEL Voda a pôda 2022 a ďalej - 26. januára 2022, 10.00 - 12.20 hod.

  09 Dec, 2021

  Tím expertov IMPEL pre vodu a pôdu vás pozýva na online deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 26. januára 2022 od 10.00 do 12.20 hod. stredoeurópskeho času. Viac informácií nájdete nižšie a/alebo kliknite sem.

  [Read more]
 • Výzva na účasť na III. fáze NPRI, online záverečný seminár 20. decembra

  03 Dec, 2021

  Pozývame vás na záverečný online seminár Národnej iniciatívy vzájomného hodnotenia (NPRI) fázy III programu IMPEL s názvom "NPRI: aktuálna implementácia - nové skúsenosti a ďalší postup", ktorý sa uskutoční v pondelok 20. decembra 2021 - 09.30h - 12.30h SEČ.

  [Read more]
 • Verejná súťaž na cestovné služby

  26 Nov, 2021

  Spoločnosť IMPEL vyhlásila výberové konanie na poskytovateľa cestovných služieb. Ten by mal pre sieť poskytovať cestovné služby a riadenie cestovania. Úplnú špecifikáciu nájdete tu: Tender for Travel Service & Management (Verejná súťaž na cestovné služby a riadenie) Uzávierka je 17. decembra 2021.

  [Read more]
 • 26. konferencia zmluvných strán OSN o zmene klímy (COP26) v Glasgowe

  16 Nov, 2021

  Spojené kráľovstvo hostilo 26. konferenciu zmluvných strán OSN o zmene klímy (COP26) v Glasgowe od 31. októbra do 12. novembra 2021. Na samite COP26 sa stretli zmluvné strany s cieľom urýchliť opatrenia na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

  [Read more]
 • Výberové konanie na manažéra siete EUFJE

  11 Nov, 2021

  Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie (EUFJE) vzniklo v roku 2004. Cieľom fóra je prispieť k lepšiemu uplatňovaniu a presadzovaniu vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva v oblasti životného prostredia:

  [Read more]
 • Regionálny seminár o politikách a nástrojoch na presadzovanie dodržiavania environmentálnych predpisov

  09 Nov, 2021

  Informácie o podujatí partnerskej siete. Tento druhý regionálny seminár poskytne jeho účastníkom z krajín Východného partnerstva (VP) a ekonomík OECD príležitosť podeliť sa o zistenia a diskutovať o dvoch preskúmaniach zabezpečenia environmentálneho súladu krajín VP, Arménska a Moldavskej republiky, ktoré OECD vykonala v rokoch 2020 - 2021. Diskutovať sa bude aj o charakteristikách jasnej a komplexnej politiky presadzovania environmentálnych predpisov, nástrojoch, ktoré majú orgány k dispozícii na presadzovanie dodržiavania predpisov, a optimálnej kombinácii sankcií za nedodržiavanie predpisov.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter