IMPEL Logo

News

 • Záverečné posolstvo konferencie WasteForce "Watch the Waste": Udržujte tempo

  13 May, 2021

  Nezákonné činnosti s odpadom majú mnoho podôb. Cieľom projektu WasteForce je riešiť túto problematiku posilnením kapacít orgánov na presadzovanie práva v oblasti životného prostredia v ich úsilí narušiť nelegálny obchod s odpadom. V rámci projektu WasteForce bola špeciálne navrhnutá široká škála nástrojov a zdrojov, ktoré majú tvorcom politík, regulačným orgánom, inšpektorom, vyšetrovateľom a prokurátorom uľahčiť boj proti trestnej činnosti súvisiacej s odpadmi.

  [Read more]
 • Spoločný webinár o aplikáciách LIFE SWEAP a WasteForce 19. mája 13.00h CET

  13 May, 2021

  LIFE SWEAP a WasteForce organizujú spoločný webinár o aplikáciách vyvinutých v rámci týchto dvoch projektov. Na tomto webinári sa predstaví a vysvetlí používanie aplikácie TFS Inspection Data reporting a aplikácie Inspection Reference Tool.

  [Read more]
 • Prezentácia WINE Water Circularity Index, 10. mája

  10 May, 2021

  Anabela Rebelo, projektová manažérka projektu WINE, predstaví 10. mája tohto roku výsledky projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (predtým Integrated Water Approach & Urban Reuse) počas nadchádzajúceho stretnutia IS Ad-Hoc Task Group on Water Reuse, ktoré podporuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie a ktoré organizuje portugalské predsedníctvo. Počas tohto stretnutia bude predstavený index cirkulácie vody vyvinutý v rámci tohto projektu IMPEL, t. j. nástroj, ktorý umožňuje merať prechod zariadení na cirkulárnejší model z hľadiska využívania vody a v súlade s dodržiavaním environmentálnych predpisov.

  [Read more]
 • Spoločný webinár: Úvod do inšpekcií odpadov v prístavoch

  10 May, 2021

  Kedy: 16. marca 2021 o 14:00 - 15:00 SEČ Spoločný webinár organizovaný UNU SCYCLE a Inšpektorátom Slovinskej republiky pre životné prostredie a územné plánovanie (IRSOP) sa uskutoční 16. marca o 14:00 hod. stredoeurópskeho času ako úvod do online školenia o kontrolách odpadov v prístavoch.

  [Read more]
 • Záverečná konferencia WasteForce 7. mája2021

  13 Apr, 2021

  7. mája sa uskutoční záverečná konferencia projektu WasteForce. Počas dňa sa bude diskutovať o súčasných trendoch v oblasti trestnej činnosti a politík v oblasti odpadov, predstavia sa konečné výsledky projektu WasteForce a budú sa viesť diskusie o dedičstve a ďalšom smerovaní.

  [Read more]
 • Posledné školenie spoločnosti WasteForce: 27.-29. apríla 2021

  09 Apr, 2021

  Štvrté a posledné školenie v rámci projektu WasteForce sa bude venovať téme cestných kontrol cezhraničnej prepravy odpadu. Nemecká policajná akadémia DHPol spolu s UNITAR organizujú toto online školenie ako súčasť konzorcia WasteForce. Účasť je bezplatná pre tých, ktorí budú vybraní na účasť.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI). Online seminár sa konal 30. marca 2021

  08 Apr, 2021

  Dňa 30. marca 2021 sa konal záverečný seminár druhej fázy projektu Národnej iniciatívy vzájomného hodnotenia (NPRI). Seminára sa zúčastnilo 32 účastníkov zo 14 krajín.

  [Read more]
 • Úspešné školenie o spolupráci Ázie a Európy proti trestnej činnosti súvisiacej s odpadmi

  17 Mar, 2021

  Program OSN pre životné prostredie (UNEP) v rámci projektu WasteForce, v spolupráci s programom SCYCLE Univerzity OSN (UNU) a s podporou partnerov projektu WasteForce, INTERPOLu, zorganizoval 24. - 26. februára 2021 trojdňový on-line vzdelávací seminár o trestnom stíhaní trestných činov súvisiacich s odpadmi.

  [Read more]
 • Úvodné stretnutie projektu Voda a pôda - riešenie nelegálnych vrtov a odberov podzemnej vody (TIGDA) - 26. apríla 2021 10:00 CET - virtuálne cez tímy

  04 Mar, 2021

  Podzemná voda je a zostáva cenným zdrojom pre životné prostredie a rôzne ľudské činnosti. Medzi environmentálne a antropogénne tlaky na tento zdroj patria okrem iného: zmena klímy (sucho, záplavy atď.), (nadmerný) odber a znečistenie (bodové a rozptýlené). Opätovné využívanie vody, vyrovnávanie zásob vody a infiltrácia sú niektoré z možných opatrení na zníženie našej potreby čerstvej podzemnej vody, ako aj na doplnenie jej zásob. Napriek tomu budú vrty a odbery podzemnej vody naďalej potrebné na rôzne účely. Nedostatok podzemnej vody už nie je výlučným problémom suchých alebo stredomorských krajín. Nedávne dlhšie obdobia sucha opakovane ukázali, že zásoby podzemnej vody sa musia starostlivo riadiť (odber aj dopĺňanie) vo všetkých členských štátoch.

  [Read more]
 • Zelený týždeň EÚ 1.-4. júna 2021

  01 Mar, 2021

  Zelený týždeň EÚ 2021 je naplánovaný na 1. až 4. júna 2021. Európska komisia plánuje zorganizovať Zelený týždeň ako virtuálnu konferenciu a bude venovaný ambícii nulového znečistenia. Na webovej stránke Zeleného týždňa EÚ nájdete viac informácií.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter